Jak co roku, dwa najbliższe majowe dni są wolne w Norwegii. W tym czasie pracownicy zatrudnieni u norweskich pracodawców nie wykonują swoich obowiązków i mogą ten czas poświęcić swoim rodzinom. Warto przytoczyć, co dokładnie Norwedzy obchodzą 1. maja oraz 17. maja i dlaczego odpoczywają w trakcie tych dni?

Wolne w Norwegii na 1. maja – Święto Pracy (Første mai)

Wolne w Norwegii w pierwszym dniu maja wynika z celebrowania Święta Pracy. Jest to część światowych obchodów, które odbywają się corocznie od 1890 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. Jego powstanie związane jest z tzw. “II Międzynarodówką” dla upamiętnienia wydarzeń z 1886 roku w Chicago (USA). Wybuchł wówczas strajk, który był częścią ogólnokrajowej kampanii w celu uchwalenia 8-godzinnego dnia pracy.

Warto wiedzieć! Chociaż wolne w Norwegii na 1. maja teoretycznie obowiązuje wyłącznie pracowników sektora publicznego, to w praktyce wielu prywatnych przedsiębiorców daje odpocząć zatrudnionym osobom.

Wolne w Norwegii na 17. maja – Dzień Konstytucji (Grunnlovsdagen)

Większe znaczenie dla mieszkańców Kraju Fiordów ma jednak Dzień Konstytucji, który co roku przypada na 17. maja. Wolne w Norwegii jest częścią państwowych obchodów, które mają upamiętniać podpisanie Konstytucji w Eidsvoll dokładnie w dniu 17. maja 1814 roku. Dzięki temu dokumentowi Królestwo proklamowało swoją niepodległość w charakterze monarchii konstytucyjnej. Jednak droga do niepodległości ówczesnego kraju nie zakończyła się wraz z przyjęciem najważniejszego aktu prawnego.

Sierpniowa unia personalna ze Szwecją

Warto przytoczyć tło historyczne uchwalenia Konstytucji w Norwegii. Została ona podpisana tuż po druzgocącej klęsce w wojnie ze Szwecją, którą toczyła w sojuszu z Królestwem Danii. Uchwalenie nadrzędnego aktu prawnego miało zapobiec utracie niepodległości, co nie do końca się udało. Kilka miesięcy później – w sierpniu 1814 roku – Norwegia weszła w unię personalną ze Szwecją, tracąc jednocześnie swoją suwerenność. Południowym królestwem rządził wówczas Karl Johan, któremu nie podobały się spontanicznie zrodzone obchody z okazji Dnia Konstytucji. W efekcie – zabronił ich w 1828 roku.

Potyczki w Oslo

Zakaz ten nie trwał długo, co wiąże się z zamieszkami, jakie wybuchły w 1829 roku w Christianii (obecne Oslo). Norwegowie chcieli mimo wszystko uczcić Dzień Konstytucji, co spotkało się ze zbrojną interwencją ze strony sił podlegających Królowi Szwecji. Było to bezpośrednim powodem narastania oburzenia oraz powstawania niepokojów wśród norweskiego społeczeństwa, co zmusiło Karla Johana do zniesienia zakazu. Oficjalnie pierwsza uroczystość odbyła się jednak dopiero w 1833 roku.

Wolne w Norwegii – kiedy jeszcze świętujemy?

Warto wiedzieć, że 1. maja oraz 17. maja to nie jedyne wolne w Norwegii w 2019 roku. Nie będziemy pracować jeszcze:

  • 30. maja – Wniebowstąpienie Pańskie (norw. Kristi himmelfartsdag);
  • 10. czerwca – Poniedziałek po Zielonych Świątkach (norw. Andre pinsedag);
  • 25. grudnia – Boże Narodzenie (norw. Første juledag);
  • 26. grudnia – Drugi dzień Bożego Narodzenia (norw. Andre juledag).
Drukuj

FreshMail.pl