Skip to main content

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za Święta Wielkanocne i majówkę?

Wielkimi krokami zbliża się okres dni wolnych od pracy, a w związku z tym pojawia się pytanie – czy za ten okres pracownik otrzyma wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za dni ustawowo wolne od pracy – helligdagerrøddager –  nie jest uregulowane prawnie, natomiast w umowach o pracę tj. tariffavtale, arbeidsavtale czy personalhåndbok często uzgadnia się kwestię wynagrodzenia za dni niepracujące, również w dniach 1 maj oraz 17 maj. Jeśli nie jest to ustalone w umowie, to pracownik nie może ubiegać się o wypłatę za te dni. 

Wynagrodzenie za dni wolne od pracy

Jeżeli w firmie, w której pracujesz, nie obowiązują umowy tariffavtallub inne, które regulują wypłatę za dni wolne, wtedy pracodawca sam ustala, czy dany dzień będzie płatny czy nie. 

 

Osoby wykonujące zawód, bez względu na dni wolne od pracy, otrzymają pensję za dni 1 maja i 17 maja, która jest uregulowana prawnie. W związku z tym, odpłatność za pozostałe dni świąteczne należy uregulować w ramach umowy tariffavtale, arbeidsavtale lub innego porozumienia. 

 

Wynagrodzenie za dni ustawowo wolne od pracy jest wypłacane, gdy dni świąteczne wypadają na dzień roboczy, w którym firma zwykle pracuje, natomiast święta przypadające w weekend nie są dniami płatnymi. Ponadto pracownik musi być zatrudniony u pracodawcy nieprzerwanie minimum 30 dni.

 

Wysokość kwoty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dniach 1 i/lub 17 maja jest uregulowana prawnie. Zgodnie z przepisami, jest to dodatek analogiczny do tego, jaki otrzymuje się za pracę w niedzielę.

Jeżeli „dodatek niedzielny” w firmie, w której pracujesz, nie jest ustalony – to wypłaca się dodatek godzinowy w wysokości co najmniej 50% twojego średniego wynagrodzenia. 

Pracodawca nie jest jednak zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za 1 i 17 maja, gdy pracownik, z przyczyn nieuzasadnionych, nie pojawi się w pracy zarówno przed lub po 1 lub 17 maja. 

Wynagrodzenie miesięczne i godzinowe

Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne, wówczas jego pensja będzie niezmienna (niezależnie od tego, czy jest to miesiąc, który ma więcej dni wolnych czy miesiąc bez dni wolnych). Dzieje się tak, ponieważ miesięczna wypłata opiera się na rocznym wynagrodzeniu podzielonym na 12 miesięcy, a zatem pensje są równo rozłożone na wszystkie miesiące. 

Pracownik, który ma stawkę godzinową, zwykle otrzymuje wynagrodzenie za godziny bądź dni, w których pracował. Jeśli pracownik nie pracuje w trakcie dni wolnych – nie otrzymuje zapłaty. Istnieje możliwość, aby pracodawca wypłacił wynagrodzenie w stawce godzinowej za dni świąteczne, jeśli jest to określone w umowie między stronami.