Skip to main content

Nowy Rok = Zmiany

Nowe stawki oraz nowe przepisy

Permittering

Jak zapowiadano w związku z ustaleniem budżetu wprowadzenie nowego pięciodniowego obowiązku płacowego przez pracodawce po 30 tygodniach zwolnienia, zostaje przesunięte na 1 marca 2021 r.

Czyli pracodawca bedzie miał obowiązek zapłacić za 5 dni dla osób , które wykorzystały już 30 tygodni zasiłku permitering.

Dagpenger

Od 1 stycznia 2021 nav wraca do wcześniejszych przepisów dotyczących 3 pierwszych dni po zarejestrowaniu się na zasiłek dagpenger.

Znów będzie obowiązywał wymóg 3 dni oczekiwania przed rozpoczęciem naliczania wypłaty zasiłku dla bezrobotnych

Bardzo znaczącą zmianą w zasiłku Dagpenger od 1 stycznia 2021 jest zmiana dotycząca okresu kranencji ( brak wypłaty zasiłku ) jeżeli dana osoba dobrowolnie rozwiązała stosunek pracy lub przyczyniła się do jej utraty

Od 1 stycznia 2021  okres karencji zostanie wydłużony z 12 do 18 tygodni

Engangsstønad

Becikowe zasiłek jednorazowy po urodzeniu dziecka/adopcji

Od 1 stycznia 2021 świadczenie zwiększa się z kwoty 84 720 NOK do 90 300 NOK