Skip to main content

Odroczenie urlopu rodzicielskiego w Norwegii to mechanizm spotykany również w Polsce. Mimo to zasady jego działania nie są do końca znane naszym rodakom. Co więcej – rzadko kiedy w ogóle zdajemy sobie sprawę z faktu jego istnienia. O tym, na czym to polega i jakie korzyści się z nim wiążą, opisujemy poniżej.

 

Odroczenie urlopu rodzicielskiego w Norwegii – co to?

Odroczenie urlopu rodzicielskiego w Norwegii daje przede wszystkim możliwość jego odroczenia. Dzięki temu przysługujący czas wolny można wykorzystać, gdy np. dziecko już nieco podrośnie. Muszą jednak zaistnieć uzasadnione okoliczności, by NAV mógł rozpatrzeć taki wniosek pozytywnie. Co więcej – z tego mechanizmu może korzystać zarówno ojciec, jak i matka.

 

Odroczenie urlopu ojcowskiego

Ojciec ma prawo odroczyć swój urlop rodzicielski. Szczególnie, jeżeli nie jest w stanie wykorzystać przysługującego mu czasu wolnego w standardowym czasie. Warto jednak pamiętać, by odpowiedni wniosek złożyć najpóźniej w ostatni dzień okresu wspólnego. W przeciwnym wypadku urlop ojcowski mu przepadnie. Muszą zaistnieć również uzasadnione okoliczności, by NAV uznał złożony wniosek za zasadny.

Odroczenie urlopu macierzyńskiego

Warto wiedzieć, że matka ma prawo odroczyć przysługujący jej urlop macierzyński. Niemniej nie może z tego przywileju skorzystać w przypadku 6 pierwszych tygodni, które są obowiązkowe. Pozostały okres za to można wykorzystać w innym terminie – np. gdy dziecko nieco podrośnie.

 

Odroczenie urlopu rodzicielskiego w Norwegii – kiedy?

Odroczenie urlopu rodzicielskiego w Norwegii dla matki przysługuje w następujących okolicznościach:

  • kiedy kobieta pracuje na cały etat,
  • przysługuje jej urlop wypoczynkowy w wymiarze 21 dni,
  • matka ma poważne problemy zdrowotne i wymaga wsparcia w sprawowaniu opieki,
  • matka wraz z dzieckiem zostali objęci leczeniem szpitalnym.

 

Niezbędna dokumentacja

Warto wiedzieć, że chociaż matka może odroczyć urlop macierzyński z powodu zdrowia, to swój stan medyczny musi dokładnie udokumentować. Przy czym nie wystarczy standardowe zaświadczenie lekarskie. Dlatego NAV musi otrzymać kompletną dokumentację medyczną, z której będzie wynikać jednoznacznie:

  • w jaki sposób choroba uniemożliwia sprawowanie opieki w standardowym terminie,
  • w jakim stopniu matka uzależniona jest od osób trzecich,
  • jak długo niezdolność do samodzielnej opieki będzie jeszcze trwała.

 

Zasada elastyczności wypłat zasiłku

NAV przewidział również możliwość skorzystania z zasady elastyczności wypłat zasiłku. Dotyczy to szczególnie możliwości łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą zawodową. Matka może wrócić do pracy w dowolnym wymiarze godzinowym, przy czym wysokość wypłacanego świadczenia będzie proporcjonalnie niższa w stosunku do przepracowanego czasu. Z tego instrumentu można skorzystać w dowolnym momencie urlopu, za wyjątkiem pierwszych obowiązkowych tygodni.

 

Eksperci od rozwiewania wątpliwości

Odroczenie urlopu rodzicielskiego w Norwegii jest możliwe, jednak złożenie wniosku wymaga znajomości obowiązujących zasad. Dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy naszych wyspecjalizowanych doradców. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza w zakładce „Kontakt” lub zadzwoń na któryś z podanych numerów telefonu. Możesz również napisać do nas na Messenger poprzez kliknięcie w dymek czatu w dolnym prawym rogu.