Skip to main content

Wiele osób wyjeżdża do Kraju Fiordów w poszukiwaniu lepszego życia na przyzwoitym poziomie. Poza znacznie wyższymi dochodami występują tu również wysokie podatki w Norwegii. 2019 rok przyniósł szereg zmian, zwłaszcza w kwestiach rozliczenia podatku dochodowego. Co warto wiedzieć o norweskim systemie fiskalnym?

 

Podatki w Norwegii 2019

Na wstępie należy podkreślić, jak w praktyce wygląda system podatkowy w Norwegii. Występują dwa rodzaje podatków – bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie to te, które podatnicy wnoszą bezpośrednio do Urzędu Skarbowego (norw. Skatteetaten) i wliczają się do nich: dochodowy, od spadków i darowizn, od posiadanego majątku i inne. Do podatków pośrednich natomiast wlicza się takie zobowiązania, jak podatek VAT oraz podatki akcyzowe.

 

Podatek dochodowy w Norwegii

Najistotniejsze podatki w Norwegii z punktu widzenia emigranta to te nakładane w związku z uzyskiwanym dochodem. Wszystkie zatrudnione osoby w tym kraju zobowiązane są do opłacenia podatku dochodowego, co czynią za pośrednictwem swojego pracodawcy. To on w imieniu swoich pracowników odciąga należną wysokość zobowiązania od wypłacanego wynagrodzenia. Aby było to możliwe, nowo przybyłe osoby powinny pozyskać w pierwszej kolejności kartę podatkową (norw. Skattekort). To na jej podstawie będą wyliczane należności wobec Urzędu Skarbowego.

 

Skattekort i wysokość podatku

W trakcie wydawania skattekort Urząd Skarbowy obliczy wysokość spodziewanego się podatku uwzględniając spodziewane zarobki w najbliższym roku rozliczeniowym. Znaczenie ma również planowany pobyt w Norwegii. Brak takiego dokumentu może skutkować poważnym konsekwencjami, ponieważ pracodawca ma obowiązek w takim przypadku odliczyć aż 50% z wynagrodzenia na poczet rozliczeń fiskalnych. Podatki w Norwegii płacone są co roku, zaś skattekort wydawany jest na 12 miesięcy. W związku z tym corocznie należy wznawiać procedurę wydania tego dokumentu.

 

Progi podatkowe w Norwegii

Warto zaznaczyć, że podatki w Norwegii od dochodu liczone są w oparciu o skalę proporcjonalną. W związku z tym osoby mniej zamożne obciążone są mniejszymi zobowiązaniami wobec Skatteetaten, natomiast osoby zarabiające więcej będą obciążone większymi podatkami. W celu zniwelowania dysproporcji wprowadzono szereg odliczeń oraz ulg podatkowych.

Kluczową rolę w podatkach w Norwegii odgrywają progi podatkowe. To na ich podstawie obliczana jest wysokość należności, jaką podatnik zobowiązany jest uiścić w Skatteetaten. W 2018 roku obowiązują następujące progi:

  • Dochód do 169 000 NOK – podatek 23% (19,50% dla mieszkańców Finnmark lub Nord-Troms),
  • Od 169 000 do 237 900 NOK – nadwyżka mnożona dodatkowo przez 1,4%,
  • Od 237 900 NOK do 598 050 NOK – nadwyżka mnożona przez 3,3%,
  • Od 598 050 NOK do 962 050 NOK – nadwyżka mnożona przez 12,4%,
  • Od 962 050 NOK – nadwyżka mnożona przez 15,4%.

Podatki w Norwegii liczone są w takim samym okresie, co w Polsce – czyli od 1. stycznia do 31. grudnia. Rozliczenie podatkowe należy złożyć do 30. kwietnia, jednak istnieje możliwość przedłużenia tego terminu do końca maja.

 

Podatki w Norwegii są wysokie?

Osoby przyzwyczajone do systemu fiskalnego w Polsce mogą odnieść wrażenie, że podatki w Norwegii są wysokie. Warto w tym miejscu przytoczyć fakt, na co fiskus przeznacza te środki. Stanowią one główne źródło finansowania systemu socjalnego w Norwegii, który gwarantuje szereg narzędzi pomocowych dla osób, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej lub spodziewają się dziecka.

 

Masz wątpliwości?

W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do podatków w Norwegii 2019 zachęcamy do skorzystania z porady profesjonalistów. Nasi doradcy z chęcią udzielą wszelkich wyjaśnień, a także odpowiedzą nawet na najtrudniejsze pytania!