Skip to main content

Przewóz leków do Norwegii objęty jest restrykcyjnymi regulacjami prawnymi. Istnieje również wiele różnic w przepisach dotyczących legalności posiadania przy sobie określonych farmaceutyków, a także w odniesieniu do konieczności posiadania recepty na niektóre z nich. Mając na uwadze powyższe, przewożąc niezbędne leki nad fiordy należy wiedzieć, w jaki sposób zrobić to w całkowicie legalny sposób.

 

Przewóz leków do Norwegii – przygotowanie

W celu zapewnienia, że przewóz leków do Norwegii wykonamy w sposób legalny, należy przygotować niezbędne dokumenty. Przy odprawie celnej warto posiadać następujące z nich:

  • zaświadczenie od lekarza prowadzącego, na którym znajdować się będą elementy: nazwa leków, dzienna dawka, a także czas zażywania farmaceutyków;
  • odpis recepty na druku międzynarodowym – do zdobycia w aptece.

Warto pamiętać, że powyższe dokumenty powinny być opatrzone klauzulą Apostille i dodatkowo sporządzone w języku angielskim lub norweskim. Jeżeli posiadamy je w polskiej wersji językowej, powinniśmy postarać się o ich tłumaczenie przysięgłe na jeden z wyżej wymienionych języków.

Szczególne regulacje ws niektórych leków

Norweskie przepisy zawierają szczególne warunki da farmaceutyków, zaliczających się do narkotyków, ich pochodnych, psychotropów, środków dopingujących, leków na padaczkę, ADHD oraz bardzo mocne leków przeciwbólowych. Co do zasady przewóz tych środków do Norwegii jest legalny pod warunkiem, że ich zapas wystarczy maksymalnie na 30 dni. Warunkiem koniecznym jest również lecznicze uzasadnienie ich przewozu.

 

Przewóz leków do Norwegii – jakie wolno wwieźć?

Kluczowym pytaniem jest natomiast – które leki wolno wwieźć do Norwegii? Jak informuje legemiddelverket (Norweska Agencja Leków) na ogół można zabrać ze sobą:

  • witaminy oraz minerały, które z zasady nie są zatrzymywane w trakcie odprawy celnej. Warunkiem koniecznym jest jednak ich przeznaczenie na użytek własny. Import w celu dalszej odsprzedaży wymaga spełnienia określonych warunków oraz pozyskania zgody od Norweskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności;
  • przewóz ziół do Norwegii jest legalny pod warunkiem jednak, że nie są to toksycznie oddziałujące rośliny. Jeżeli zioła, które chcemy wwieźć, nie znajdują się na tej liście – nie powinniśmy mieć problemów w trakcie odprawy celnej;
  • suplementy diety na ogół można wwieźć do Norwegii. Wyjątek stanowią jednak produkty, które w składzie zawierają niedozwolone nad fiordami substancje;
  • e-papierosy – w tym przypadku sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ wiele zależy od kraju pochodzenia. Jeżeli przewozimy e-papierosy w celach medycznych i pochodzą one z krajów EOG, ich przewóz do Norwegii jest legalny. Nie dopuszcza się jednak np. przewozu e-papierosów z takich krajów, jak USA. Celnicy mogą zażądać okazania zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza lecznicze zastosowanie e-papierosów. Zapasy liquidów nie mogą przekraczać 3 miesięcy użytkowania.

Czego nie wolno wwieźć?

Warto wiedzieć, kiedy z całą pewnością przewóz leków do Norwegii nie będzie legalny. Na granicy zostaną zatrzymane:

  • produkty zawierające kannabinol oraz pochodne wyroby z konopii indyjskiej;
  • leki homeopatyczne;
  • leki dla zwierząt.

Należy mieć na względzie, że w przypadku powyższych środków sytuacja może ulec zmianie. Procedowane są zmiany norweskich przepisów, które umożliwią ich wwiezienie nad fiordy. W świetle obowiązującego prawa jednak nie wolno ich posiadać ze sobą w trakcie odprawy celnej.