Skip to main content

Urlop ojcowski w Norwegii (norw. pappapermisjon) przysługuje każdemu świeżo upieczonemu tacie. Jest częścią zasiłku rodzinnego (norw. foreldrepenger) i jest to okres przeznaczony wyłącznie dla ojca. W przypadku dzieci urodzonych po 1. lipca 2018 roku okres ten wynosi 15 tygodni. Jeżeli narodziny lub adopcja miały miejsce przed tą datą, wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 10 tygodni.

 

 

Urlop ojcowski w Norwegii – warunki

 

Warto wiedzieć, że pappapermisjon przysługuje każdemu ojcu – nie istnieje przy tym warunek pozostawania w związku małżeńskim. Prawo do tego świadczenia występuje również w przypadku konkubinatów, a także związków partnerskich. W zasadzie do podstawowych warunków uzyskania urlopu ojcowskiego w Norwegii należy zaliczyć następujące kwestie:

  • przepracowanie minimum 6 miesięcy z ostatnich 10 miesięcy poprzedzających narodziny lub adopcję,
  • osiągnięcie dochodu na poziomie 0,5 G w tym czasie.

Warto zapamiętać, że urlop ojcowski w Norwegii przysługuje nie tylko w przypadku narodzin dziecka. Można się ubiegać o to świadczenie również w przypadku adopcji.

 

 

Ile trwa urlop ojcowski w Norwegii?

 

Okres trwania urlopu ojcowskiego uzależniony jest od daty narodzin lub adopcji dziecka. Jeżeli nastąpiło to przed 1. lipca 2018 roku, to pappapermisjon wynosi 10. tygodni. Jeżeli miało to miejsce po 1. lipca 2018 roku, to wynosi wówczas 15. tygodni. Co ważne, o urlop ojcowski w Norwegii można wnioskować już po 6 obowiązkowych tygodniach przeznaczonych tylko dla matki.

 

Przeniesienie urlopu ojcowskiego na macierzyński

Warto mieć świadomość, że niewykorzystanie urlopu ojcowskiego w przeznaczonym do tego czasie skutkuje utratą tych dni. Istnieje jednak możliwość, by wymiar urlopu ojcowskiego przysługiwał matce. Przy czym muszą zaistnieć uzasadnione okoliczności, by NAV uznało to za zasadne. Może to być związane np. z chorobą ojca, która uniemożliwiła mu sprawowanie opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu rodzicielskiego.

 

Odroczenie urlopu

Warto wiedzieć również, że NAV przewiduje możliwość odroczenia urlopu ojcowskiego. Odpowiedni wniosek należy jednak złożyć najpóźniej w ostatni dzień okresu wspólnego. Muszą jednak zaistnieć uzasadnione okoliczności, aby Urząd rozpatrzył taki wniosek pozytywnie.

 

 

Wysokość urlopu ojcowskiego

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przyznawanie praw do urlopu oraz obliczaniem jego wysokości jest NAV. Uwzględniane są przychody z różnych następujących źródeł:

  • stosunek pracy,
  • działalność gospodarcza,
  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek dla bezrobotnych,
  • zasiłek ciążowy,
  • zasiłek szkoleniowy,
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • zasiłek rehabilitacyjny.

Wysokość urlopu ojcowskiego zależna jest od tego, jakie dochody z powyższych źródeł były uzyskiwane przez okres 3 miesięcy przed narodzinami lub adopcją dziecka. Urząd oblicza średnią pensję dla tego okresu. Możemy skorzystać ze 100% stawki pokrycia wynagrodzenia lub z 80% stawki pokrycia wynagrodzenia. Przy wyborze niższego wariantu wypłat wydłuża się tzw. okres wspólny urlopu rodzicielskiego.

 

 

Urlop ojcowski w Norwegii – zasada elastyczności i inne warunki

 

Urlop ojcowski w Norwegii może być również wypłacany w oparciu o zasadę elastyczności wypłat. Do podstawowych warunków zaliczyć należy również obowiązek spełniania kryteriów uprawniających do uzyskania zasiłku rodzicielskiego przez obojga rodziców. Kluczową kwestią jest również fakt, że urlopu ojcowskiego nie uzyskasz, jeżeli wcześniej nabyliście prawo do becikowego.