Jako pracownik w Norwegii potrzebujesz karty podatkowej. Karta podatkowa wskazuje pracodawcy, jaką kwotę z wynagrodzenia brutto powinien odprowadzić na poczet podatku. Jeżeli Twój pracodawca jest pracodawcą norweskim, to otrzymasz kartę podatkową z lokalnego urzędu podatkowego, a jeżeli pracodawca jest obcokrajowcem, to otrzymasz kartę podatkową z Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (SFU). Zwróć uwagę, że karta podatkowa z Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (SFU) zostanie wysłana do Twojego pracodawcy, który powinien przekazać Ci część drugą.

 • Pierwszy raz starając się o kartę podatkową w Norwegii sam podajesz przypuszczalną kwotę dochodu brutto jaki osiągniesz w danym roku kalendarzowym i na podstawie tych informacji Urząd Podatkowy wystawia Ci kartę podatkową.
 • W ciągu roku możesz zmieniać i dostosowywać kartę podatkową. Jeśli Twoja karta jest “zawyżona” i pracodawca pobiera zbyt wysoką składkę na podatek – nie musisz się martwić, ponieważ przy rozliczeniu podatkowym nadpłacona zaliczka na podatek zostanie Ci zwrócona. Jednak kiedy Twoja karta jest za “nisko” ustawiona, pracodawca pobiera za małą zaliczkę na podatek- wówczas licz się z tym, że przy rozliczeniu podatkowym możesz mieć dopłatę.
 • Jeżeli płacisz podatek i składkę na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift) w Norwegii, to masz prawo do świadczeń w Norwegii w wypadku choroby. Ważne jest, abyś upewnił się, że pracodawca posiada Twoją kartę podatkową. Powinieneś również zachować odcinki wypłaty, które otrzymujesz od pracodawcy. Odcinki wypłaty są pokwitowaniem, które wykazuje, że pracodawca odciągnął od Twojego wynagrodzenia podatek.

ELEKTRONICZNA KARTA PODATKOWA

Od 2014 roku każdy pracodawca jest zobowiązany pobrać kartę podatkową swojego pracownika elektronicznie, jednak to pracownik musi dopilnować, by karta była tam dostępna. Karty nie będą rozsyłane  w listach zwykłych.

Dostępność kart w formie elektronicznej będzie uzależniona od tego, czy pracodawca zarejestruje pracownika w rejestrze pracowników. Pracownicy nie zarejestrowani w rejestrze pracowników nie otrzymają kart podatkowych.
Stary system kart podatkowych obowiązywał do marca 2013.
W roku bieżącym obowiązują tylko i wyłącznie karty podatkowe w formie elektronicznej. Pracodawcy są zobowiązani we własnym zakresie pobrać kartę podatkową ze strony Urzędu Podatkowego. Jedynie osoby (istnieją wyjątki) z D-numerem muszą złożyć wniosek o wystawienie karty podatkowej w Urzędzie Podatkowym we własnym zakresie.

WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMACJE

Jako osoba ze stałym numerem personalnym:

 • aktualne kody MIN ID
 • podaj przypuszczalny dochód jaki osiągniesz w danym roku kalendarzowym.

Należy pamiętać, że do dochodu brutto doliczany jest bonus urlopowy z poprzedniego roku (tzw.feriapenge)

Jako osoba ze stałym numerem personalnym:

 • kopie dokumentu tożsamości (paszport/ dowód osobisty)
 • upoważnienie (pobierz)
 • podaj przypuszczalny dochód jaki osiągniesz w danym roku kalendarzowym
 • podaj adres zamieszkania w Norwegii i w Polsce
 • numer telefonu
 • numer personalny

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj