Klasa podatkowa druga  – Skatteklasse 2

Druga klasa podatkowa  to odliczenie dedykowane wyłącznie dla osób będących w związku małżeńskim.

Korzyści z drugiej klasy podatkowej

Dzięki drugiej klasy podatkowej możliwe jest znaczne zmniejszenie kwoty podlegającej opodatkowaniu. Ulgę tę można dodatkowo łączyć z ulgą 10 % lub ze statusem pendler, co pozwala na uzyskanie jeszcze większego zwrotu podatku.

Jakie kryteria należy spełniać, by rozliczać się w drugiej klasy podatkowej?

O rozliczenie w drugiej klasie podatkowej można ubiegać się, gdy:

  • roczny dochód współmałżonka nie przekroczył podanej przez norweski urząd skarbowy kwoty na dany rok, np. rozliczając się za 2017 rok dochód współmałżonka nie mógł przekroczyć 46.640  NOK brutto,
  • małżeństwo zostało zawarte nie później niż w październiku roku poprzedzającego dany rok podatkowy (czyli dla rozliczenia roku 2017 małżeństwo musiało być zawarte do października 2016),
  • przez cały rok podatkowy małżonkowie byli zameldowani pod tym samym adresem.

Samotny rodzic i druga klasa podatkowa?

W związku ze zmianami, jakie NAV wprowadził w 2013 roku, samotny rodzic nie może skorzystać z drugiej klasy podatkowej. W zastępstwie wprowadzony został odpis podatkowy dla samotnych rodziców, tzw. særfradrag. Jego kwota jest zmienna w zależności od ilości miesięcy samotnej opieki nad dzieckiem/dziećmi. Maksymalna wysokość odpisu wynosi 47 160 NOK. Warunkiem jest pobieranie tzw. rozszerzonego zasiłku rodzinnego (norw. utvidet barnetrygd) i jest z reguły automatycznie ujęty na wstępnym zeznaniu podatkowym.

Gdy współmałżonek/-ka w danym roku rozliczeniowym przebywała w Polsce

  • Akt małżeństwa – ważny trzy miesiące (na druku unijnym lub tłumaczony)
  • Aktualne zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z małżonkiem/małżonką w Polsce lub poświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania (tłumaczone na język angielski lub norweski)
  • Aktualne zaświadczenie o dochadach współmałżonka/-ki za dany rok rozliczeniowy z Urzędu Skarbowego (tłumaczone na język norweski lub angielski.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego musi zawierać konkretną kwotę dochodu jaki osiągneła żona w roku rozliczeniowym / informacja o braku złożenia deklaracji podatkowej jest błędna!

Możesz rozliczyć się z drugiej klasy podatkowej pod warunkiem, że dochody brutto współmałżonka/ki nie przekraczają stawki ustalonej przez Norweski Urząd Podatkowy.(stawka na 2014rok to 43 664 NOK brutto).

Gdy współmałżonek/-ka w danym roku rozliczeniowym przebywała w Norwegii i był/-a zarejestrowany/-a w tutejszym rejestrze ludności:

  • Akt małżeństwa – ważny trzy miesiące (na druku unijnym lub tłumaczony)

Druga klasa podatkowa z tytułu samotnego wychowywania dzieci

  • Akty urodzenia dzieci (na druku unijnym lub tłumaczone na język angielski lub norweski)
  • Dokument, stwierdzający fakt o samotnym wychowywaniu dzieci (tłumaczone na język angielski lub norweski)

Jeśli przebywasz na terenie Norwegii i pobierasz powiększony zasiłek rodzinny przeznaczony dla samotnych rodziców to ulga ta powinna być już naniesiona – należy to sprawdzić. 

FORMULARZ ZLECENIA

(formularz w formie edytowalnej, więc po pobraniu na komputer możesz uzupełnić go bez drukowania i zapisać ponownie na komputerze)

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj