Możesz ubiegać się o ponowne naliczenie podatku składając korektę lub odwołanie od decyzji urzędu norweskiego do 3 lat wstecz.

Odwołanie warto złożyć gdy nie skorzystałeś z przysługujących ulg, lub urząd podatkowy pomylił się w naliczeniu podatku. Kto nie złożył w ogóle zeznania,  urząd podatkowy rozliczy zgodnie z posiadanymi informacjami bez uwzględnienia  tych ulg podatkowych, które  należy zadeklarować osobiście.

W przypadku  odwołania, które  wpłynęło ponad rok po wystawieniu decyzji podatkowej  odwołanie może zostać rozpatrzone  jako prośba do urzędu podatkowego o zmianę naliczenia podatku, zgodnie z ustawą o naliczeniu podatku §9-5 nr 1. Podczas rozpatrywania prośby pod uwagę wzięte zostaną m.in. uwarunkowania wynikające z ustawy o naliczeniu podatku:

  • jak ważna jest sprawa dla sytuacji finansowej podatnika
  • czy podatnika obowiązują okoliczności łagodzące
  • jak dokładne informacje podano w sprawie, ewentualne nowe fakty w sprawie
  • czas, który upłynął

Norweski urząd podatkowy może, choć nie musi uwzględnić takiej korekty. W zdecydowanej większości wypadków, szczególnie jeśli wniosek jest dobrze uzasadniony, korekty są uwzględniane.

Dokumenty wymagane do odwołania od podatku są zależne od rodzaju odliczeń. Początkowo prosimy o dostarczenie:

  • Skatteoppgjør / Tax Assessment Notice / Rozliczenie końcowe Urzędu
  • Lønns og trekkoppgave / Rozliczenie roczne od pracodawców
  • Kody MIN ID lub Altinn

Dopiero po zapoznaniu się z tymi dokumentami oraz informacjami będzie można ustalić rodzaj odwołania oraz określić listę wymaganych dokumentów.

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj