Pracujesz w Norwegii? Ponosisz koszty związane z pobytem w tym kraju lub podróżami do Polski? Sprawdź, czy spełniasz kryteria tak zwanego statusu pendler. Dzięki niemu możesz uzyskać zwrot kosztów – za wyżywienie, mieszkanie czy dojazd do pracy. Dowiedz się więcej!

Status pendler – czym jest?

 

Pendler to osoba pracująca w Norwegii i podróżująca regularnie do Polski. Status pendler, czyli tak zwane rozłąkowe, przyznawane jest wyłącznie w przypadku odpowiednio udokumentowanych podróży do ojczyzny.

Status pendler – kto i na jakich warunkach może skorzystać?

 

 1. Familiependler

Ze statusu pendler najczęściej korzystają osoby, które wyjeżdżają do Norwegii do pracy, a w swoim ojczystym kraju zostawiają rodzinę.

Czy należy Ci się status pendler?

Tak, jeśli Twoja rodzina została w Polsce, a Ty:

pracujesz u norweskiego pracodawcy lub posiadasz własną firmę,
masz w Polsce rodzinę (żonę i/lub dzieci poniżej 21 roku życia), która mieszka na stałe pod tym samym adresem co Ty,
odwiedzasz swój dom przynajmniej 3 razy w ciągu roku.

 1. Enslig pendler – „Samotny pendler”

Status pendler przysługuje również osobom stanu wolnego. Najważniejszym kryterium, jakie należy spełnić w tym przypadku, jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania poza Norwegią. Warunki mieszkalne w tym miejscu muszą być lepsze od tych w Norwegii.

Czy należy Ci się status pendler?

Tak, jeśli spełniasz poniższe warunki:

 • dysponujesz samodzielnym mieszkaniem w Polsce (wynajmowanym lub własnościowym), a mieszkanie to ma bieżącą wodę i kanalizację,
 • nie posiadasz samodzielnego mieszkania w Norwegii, a jego powierzchnia mieszkaniowa wynosi mniej niż 30 m na osobę, poniżej 50 m na dwie osoby oraz posiada współdzieloną kuchnię i łazienkę,
 • podróżujesz do Polski do 3 tygodnie.

Jeśli Twoje wyjazdy do Polski są rzadsze niż wymagane, możesz się odwołać jedynie, gdy w roku rozliczeniowym:

 • przebywałeś na zwolnieniu chorobowym,
 • uzyskałeś niski dochód w przeciągu całego roku,
 • posiadasz nietypowe warunki pracy,
 • inne wyszczególnione przez Skatte.
 1. Status pendler przysługuje również osobom sprawującym opiekę nad niepełnoletnim rodzeństwem.

 2. Status pendler przysługuje również osobom, które w roku rozliczeniowym mają mniej niż 22 lata i posiadają wspólne zameldowanie z rodzicami, do domu których systematycznie podróżują – co najmniej raz na 3 tygodnie.

Status pendler – wymóg udokumentowania

 

Status pendler przyznawany jest wyłącznie w sytuacji, kiedy podróże do Polski są udokumentowane. Potwierdzeniem podróży mogą być bilety lotnicze lub potwierdzenia opłat promowych. Osoby, które odwiedzają rodzinę muszą udokumentować co najmniej 3 podróże do Polski w ciągu roku podatkowego (6 biletów), osoby samotne muszą udokumentować podróże minimum raz na trzy tygodnie w ciągu roku podatkowego, przedstawiając bilety w obie strony.

Jakie odpisy ulgi przysługują przy wykorzystaniu statusu pendler?

 

Status pendler pozwala na odliczenie:

 

kosztów podróży do domu rodzinnego – aby odliczyć koszt podróży do domu rodzinnego należy przedstawić bilety za każdą podróż. Na jedną podróż składa się wyjazd i przyjazd, czyli dwa bilety. Koszty podróży można odliczać na podstawie faktycznej liczby kilometrów dojazdu z miejsca zameldowania w Norwegii do miejsca zameldowania w Polsce lub za pomocą cen biletów (z reguły bardziej korzystne jest przeliczanie kilometrów niż faktyczna cena biletów).

diet – diety należą się za każdy dzień pobytu w Norwegii, bez względu na to czy był to dzień pracujący czy dzień wolny. Jeśli pracodawca pokrył już wszystkie diety nie można już prosić o nie przy rozliczeniu podatkowym a jeśli pokrył tylko część to o pozostałe możesz prosić Urząd.

rachunków za energię w Norwegii – możesz odliczyć koszty energii elektrycznej w wynajmowanym mieszkaniu, musisz jednak przedstawić dla Urzędu faktury za energię. Powinny one być wystawione na Ciebie lub na współlokatora, który również widnieje na kontrakcie wynajmu domu.

kosztów mieszkania w Norwegii – koszty czynszu mieszkania wynajmowanego w Norwegii można odliczyć na podstawie kontraktu o wynajem i/lub odcinków z wypłaty, na których jest opisana kwota jaką potrąca pracodawca za czynsz. Pamiętaj, że do 10 000 nok wciągu całego roku możesz płacić gotówką za mieszkanie. Jeśli wiesz, że zapłacisz w danym roku za czynsz więcej niż 10 000 nok, wówczas twoje wszystkie wpłaty powinny być przelewane na konto bankowe (nie gotówką), ponieważ Urząd Podatkowy akceptuje tylko i wyłącznie przelewy na konto bankowe.

odsetek od kredytu – odsetki od kredytu w Norwegii z reguły są od razu naniesione na PIT norweski, jednak należy sprawdzić czy jest to naniesione prawidłowo. Istnieje również możliwość odliczenia odsetek od kredytu w Polsce. Istnieją  Należy wówczas przedstawić zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek w danym roku rozliczeniowym, dokument ten musi być tłumaczony na język angielski lub norweski.

dojazdów do pracy – chcąc odliczyć koszty dojazdu do pracy Urząd zaznacza, że musi być to więcej niż 2,5 km w jedną stronę. Jednak trzeba pamiętać, że należy najpierw pokryć samemu część wydatków (pokryć tzw. wkład własny). Z reguły chcąc odliczyć cały rok dojazdu do pracy, kiedy dojazd do pracy wynosi 2,5 km w jedną stronę odliczenie takie się nie akceptuje.

KAŻDY POWINIEN DOSTARCZYĆ:

 • PIT roczny norweski – SKATTEMELDING -za dany rok rozliczeniowy (Wymagany w przypadku braku posiadania kodów MinID lub Altinn)
 • Rozliczenia roczne od pracodawców za dany rok rozliczeniowy tzw. lønns-og trekkoppgave
  * Lønns- og trekkoppgave informacja o Twoich dochodach osiągniętych w Norwegii – dokument od pracodawcy
 • Pin kody MIN ID lub atinn
  * Pamiętaj, że kody są zawsze na dany numer personalny, więc jeśli zmieniłeś numer personalny musisz zamówić nowe kody.

JAKO OSOBA POSIADAJĄCE RODZINĘ POZA GRANICAMI NORWEGII MUSISZ DODATKOWO ZAŁĄCZYĆ:

 • Akt małżeństwa
  *Dokument ten powinien być na druku unijnym bądź tłumaczony na język angielski lub norweski i musi być aktualny.
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną i/lub dziećmi poniżej 18r.ż.
  * Dokument ten powinien być tłumaczony na język angielski lub norweski i musi być aktualny.
 • Zaświadczenie o dochodach współmałżonka/-ki za dany rok rozliczeniowy z Urzędu Skarbowego (tłumaczone na język norweski lub angielski.
  *Dokument ten powinien być tłumaczony na język angielski lub norweski i musi być aktualny.
  *Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego musi zawierać konkretną kwotę dochodu jaki osiągnęła żona w roku rozliczeniowym / informacja o braku złożenia deklaracji podatkowej jest błędna!
  *Dokument ten jest wymagany wyłącznie wtedy, gdy dochody żony nie przekraczają stawki dochodów brutto na dany rok rozliczeniowy (w 2017 roku dochód żony nie mógł przekroczyć 46 640 kr nok brutto). Dokument ten powinien być tłumaczony na język angielski lub norweski.
 • Kontrakt o wynajem mieszkania w Norwegii oraz potwierdzenia zapłaty czynszu
  *Pamiętaj, że odliczając koszty mieszkania Urząd Norweski akceptuje zapłatę za czynsz gotówką tylko do 10 000nok. Powyżej 10 000nok należy płacić na konto bankowe.
 • Faktury za energie w mieszkaniu w Norwegii
  *Faktury powinny być wystawiane na Ciebie lub na współlokatora.
 • Zaświadczenie z banku o wysokości zapłaconych odsetek od kredytu (tłumaczenia na j. angielski lub norweski)
  *Dokument ten powinien zawierać informacje tj.
 • Data udzielenia kredytu
 • Kwota udzielanego kredytu
 • Całkowite zadłużenie z tytułu kredytu na ostatni dzień danego roku rozliczeniowego
 • Wysokość spłaconych odsetek od w/w kredytu w okresie zatrudnienia na terenie Norwegii w danym roku rozliczeniowym.
 • Bilety za podróże do domu rodzinnego
  *Każda podroż powinna być potwierdzona biletem/ kartą pokladową/ fakturą itp. Na jedną podróż składa się wyjazd i powrót, czyli są to dwa bilety. Pamiętaj, że musisz odbyć minium trzy podróże.

JAKO OSOBA STANU WOLNEGO MUSISZ DODATKOWO ZAŁĄCZYĆ:

 • Akt własności mieszkania w Polsce lub umowa wynajmu mieszkania w Polsce
 • *Dokument ten musi być tłumaczony na język angielski lub norweski. Dodatkowo umowa wynajmu, powinna zawierać informacje o miesięcznym czynszu oraz powierzchni wynajmowanego mieszkania.
 • Kontrakt o wynajem mieszkania w Norwegii
  *Kontrakt ten powinien zawierac informacje o wysokości miesiecznego czynszu oraz powierzchni wynajmowanej.
  Pamiętaj, że powierzchnia mieszkaniowa wynajmowanego mieszkania wynosi poniżej 30m na osobę, poniżej 50m na dwie osoby, wspólna kuchnia i łazienka
 • Bilety za podróże do domu rodzinnego
  *Każda podroż powinna być potwierdzona biletem/ kartą pokladową/ fakturą itp. Na jedną podróż składa się wyjazd i powrót, czyli są to dwa bilety. Pamiętaj, że musisz odbywać podróże co trzy tygodnie.
 • Faktury za energie w mieszkaniu w Norwegii
  *Faktury powinny być wystawiane na Ciebie lub na współlokatora.
 • Zaświadczenie z banku o wysokości zapłaconych odsetek od kredytu (tłumaczenia na j. angielski lub norweski)
  * Dokument ten powinien zawierać informacje tj.
 • Data udzielenia kredytu
 • Kwota udzielanego kredytu
 • Całkowite zadłużenie z tytułu kredytu na ostatni dzień danego roku rozliczeniowego
 • Wysokość spłaconych odsetek od w/w kredytu w okresie zatrudnienia na terenie Norwegii w danym roku rozliczeniowym.

JAKO OSOBA, KTÓRA W ROKU ROZLICZENIOWYM MA MNIEJ NIŻ 22 LATA MUSISZ DODATKOWO ZAŁĄCZYĆ:

 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodzicami
 • *Dokument ten powinien być tłumaczony na język angielski lub norweski i musi być aktualny.
 • Kontrakt o wynajem mieszkania w Norwegii oraz potwierdzenia zapłaty czynszu
  *Pamiętaj, że odliczając koszty mieszkania Urząd Norweski akceptuje zapłatę za czynsz gotówką tylko do 10 000nok. Powyżej 10 000nok należy płacić na konto bankowe.
 • Bilety za podróże do domu rodzinnego
  *Każda podroż powinna być potwierdzona biletem/ kartą pokładowa/ fakturą itp. Na jedną podróż składa się wyjazd i powrót, czyli są to dwa bilety. Pamiętaj, że musisz odbyć minium trzy podróże.
 • Faktury za energie w mieszkaniu w Norwegii
  *Faktury powinny być wystawiane na Ciebie lub na współlokatora.
 • Zaświadczenie z banku o wysokości zapłaconych odsetek od kredytu (tłumaczenia na j. angielski lub norweski)
  *Dokument ten powinien zawierać informacje tj.
 • data udzielenia kredytu
 • Kwota udzielanego kredytu
 • Całkowite zadłużenie z tytułu kredytu na ostatni dzień danego roku rozliczeniowego
 • Wysokość spłaconych odsetek od w/w kredytu w okresie zatrudnienia na terenie Norwegii w danym roku rozliczeniowym.

FORMULARZ ZLECENIA

(formularz w formie edytowalnej, więc po pobraniu na komputer możesz uzupełnić go bez drukowania i zapisać ponownie na komputerze)

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj