Każdy, kto zmienia miejsce zamieszkania w obrębie gminy pomiędzy gminami norweskimi, musi zgłosić ten fakt do urzędu podatkowego w ciągu 8 dni.

Pamiętaj, że musisz także złożyć osobne zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania na poczcie, aby Twoja korespondencja dochodziła na właściwy adres zanim poinformujesz o zmianie wszystkie instytucje.

Każdy, kto udostępnia swój dom lub mieszkanie do dyspozycji innym osobom, powinien zgłosić osoby wprowadzające się lub wyprowadzające się z wynajętego lokalu mieszkalnego. Jeżeli upewnisz się, że osoba przeprowadzająca się sama zgłosiła przeprowadzkę, to jesteś zwolniony z tego obowiązku.

Jeżeli przeprowadzasz się w granicach Norwegii, to możesz zgłosić zmianę miejsca zamieszkania przez internet.

Wniosek pisemny musza złożyć osoby, które:

  • przeprowadzają się za zagranicę
  • przeprowadzają się z zagranicy
  • posiadają poufne adresy zamieszkania, tzn. osoby, których adresy są zastrzeżone w urzędzie podatkowym.
  • zarejestrowane są jako ubezwłasnowolnione.

Wypełniony formularz należy przesłać do urzędu podatkowego (skattekontoret). Jeżeli przeprowadzasz się z zagranicy do Norwegii, to musisz osobiście złożyć zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w wersji papierowej w urzędzie podatkowym. Każdy, kto składa zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w wersji papierowej, musi załączyć kopię dowodu tożsamości. Za ważny dowód tożsamości uważa się paszport lub dowód osobisty.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby zlecające przemeldowanie elektronicznie muszą dostarczyć:

  • Kody MIN ID oraz hasło

Osoby zlecające przemeldowanie listem zwykłym:

  • kopie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszport/dowód osobisty)
  • upoważnienie

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj