Możesz poszukiwać pracy w innym kraju EOG nie przerywając wypłaty świadczenia z Norwegii przez okres 3 miesięcy. Możliwość taka posiadają jedynie osoby przebywające nadagpenger, nie dotyczy to permitteringu.

  • Najwcześniej można ubiegać się o przeniesienie po 4 tygodniach pobierania zasiłku uzyskanego w Norwegii
  • Wniosek należy złożyć na 4 tygodnie przed planowanym wyjazdem
  • Po przyjeździe do kraju docelowego należy w przeciągu 7 dni zgłosić się do najbliższego Urzędu pracy, w przeciwnym razie zasiłek będzie wypłacany dopiero od daty wstawienia się w urzędzie a nie w sposób ciągły.
  • Karta zgłoszeniowa musi być przesyłana drogą elektroniczną co 14 dni, aby pieniądze mogły być z Norwegii wypłacane regularnie.
  • Jeśli po upływie trzymiesięcznego okresu postanawiamy wrócić do Norwegii i nadal przysługuje nam prawo do wypłaty świadczenia, musimy w ciągu 7 dni od daty powrotu zawiadomić o tym NAV (najlepszym sposobem jest odwiedzenie oddziału NAV pod który należymy). Ostatnim terminem zgłoszenia jest ostatni dzień trzymiesięcznego okresu otrzymywania zasiłku.
  • Jeśli postanawiamy wrócić do Norwegii po trzech miesiącach wówczas prawo do zasiłku można przywrócić w ciągu 52 tygodni od daty ostatniej decyzji w tej sprawie. W przypadku przekroczenia terminu 52 tygodni, należy złożyć nowy wniosek a wówczas jest on rozpatrywany ponownie i na podstawie przychodów minimalnych.

Organ zwraca uwagę na fakt, że regulamin świadczeń w przypadku pozostawania bez pracy w innym kraju unijnym dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia świadczeń, bazującego na członkostwie w uznanej przez dane państwo kasie świadczeń dla osób bezrobotnych. Osoba wyjeżdżająca z Norwegii powinna być sama zainteresowana wejściem w kontakt z taką kasą w kraju, do którego wyjeżdża.

Wniosek nie wymaga żadnych załączników. Należy jedynie podać informacje:

  • adres pobytu w kraju EOG
  • numer telefonu
  • planowana data podroży*

* wyjazd może nastąpić najwcześniej po 4 tygodniach od złożenia wniosku.

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj