Prowadzenie działalności gospodarczej jest z wielu względów bardzo wygodną formą życia zawodowego. Coraz więcej osób decyduje się na własną działalność na terenie Norwegii. Prowadzenie własnej firmy ma swoje zalety, ale wiąże się również z pewnymi kosztami, których nie sposób ominąć.

Główną zaleta własnej firmy jest brak szefa (choć nie każdemu podoba się takie rozwiązanie). Dodatkowo samemu ustala się cele firmy, czas pracy, zakres działalności, kontroluje się własny dochód odpowiednio ograniczając inwestycje, wyznacza się sobie samemu urlop w dogodnym terminie itd. Itp. Mamy możliwość wiele zaoszczędzić korzystają z odliczenia rozmaitych wydatków, jak chociażby zakup i eksploatację samochodu firmowego, kupno różnych sprzętów i narzędzi, a to chociażby komputer, oprogramowanie – to wszystko obciąża przychody, przez co zmniejsza się kwota podatku dochodowego. Zaś odliczanie VAT-u zmniejsza realne koszty określonych zakupów i usług (np. rozmów telefonicznych, paliwa itp.).

Każdy odprowadza składki, z taką jedynie różnicą, że przedsiębiorca czyni to samodzielnie, a za pracowników robi to ich pracodawca. Tak więc, w sytuacji, kiedy jesteśmy zatrudnieni nie musimy pamiętać o jakichkolwiek składkach, bo pamiętać o tym musi nasz pracodawca (oczywiście dobrze mieć nad tym kontrole, bo trafiają się również nieuczciwi pracodawcy). Myślę, że na niekorzyść w przypadku prowadzenia firmy można zaliczyć również fakt, że kiedy przebywamy na świadczeniach z NAV to okres za jaki zwykle to pracodawca wypłaca nie należy się (np. za pierwsze 16 dni chorobowego nie otrzyma wynagrodzenia – chyba, że jest objęty dodatkowymi umowami). W kwestii firmy istotne też jest rozliczenie – właściciel musi rozliczyć się sam i musi rozliczyć firmę (dwa odrębne rozliczenia).

WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMACJE

Jako osoba posiadająca kody do logowania min id / altinn:

  • aktualne kody MIN ID
  • informacje nt. otwieranej działalności (nazwa, adres, numer telefonu, branża
    itd)

Jako osoba starająca się o D-nummer i nie posiadająca kodów:

  • kopia paszportu z potwierdzeniem zgodności z oryginałem
  • informacje nt. otwieranej działalności (nazwa, adres, numer telefonu, branża
    itd)

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj