Rejestracja UDI

 • Do 3 miesięcy można przebywać w Norwegii bez pozwolenia pod warunkiem, że jest się obywatelem EU/EOG/EFTA i posiada ważny dowód tożsamości lub paszport
 • Jeśli jesteśmy obywatelami EU/EOG/EFTA i planujemy pobyt dłuższy niż 3 miesiące musimy zarejestrować się na policji.

Cala procedura polega na:

 • Wysłaniu elektronicznego wniosku
 • Udanie się osobiście do odpowiedniego posterunku Policji (należymy do oddziału najbliższego naszemu miejscu zameldowania w Norwegii).
 • Weź ze sobą ważny dokument tożsamości lub paszport oraz zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowę o pracę, która jest zgodna z postanowieniami Kodeksu Pracy
 • Jeśli spełniasz warunki rejestracji, otrzymasz poświadczenie rejestracji.
 • Cala procedura jest bezpłatna a wydane zaświadczenie jest nie ograniczone terminowo. Ważne jest tak długo, jak spełnione są warunki do jego otrzymania, tzn. tak długo jak posiadasz podstawę do pobytu np. jako pracownik lub student. Masz możliwość zmiany podstawy pobytu np. z pracownika na prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą i nie musisz tego zgłaszać.

Osoby, które miały pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii na czas określony (np. 5 lat) mają prawo ubiegania się o stałe prawo pobytu.

Utrata prawa pobytu

Prawo do pobytu traci się kiedy pobyt poza Norwegią wynosi więcej niż 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Przeprowadzkę należy zgłosić do rejestru ewidencji ludności. W przypadku następnego pobytu w Norwegii należy się ponownie zarejestrować.
Prawo do pobytu może zostać jednak zachowane, jeśli nieobecność jest uzasadniona. W przypadku ciąży, porodu, poważnej choroby, studiów lub kształcenia zawodowego oraz oddelegowania do innego kraju, uznaje się nieobecność do 12 kolejno następujących po sobie miesięcy. Odbywanie służby wojskowej lub cywilnej jest także uznawana za nieobecność uzasadnioną.

Łączenie rodzin wg ustawodawstwa EOG

Jeśli posiadasz prawo pobytu na podstawie ustawodawstwa EOG, to członkowie Twojej rodziny mają prawo przyjechać do Norwegii, aby z Tobą zamieszkać.
Aby mogli oni otrzymać zezwolenie na łączenie rodzin, muszą oni podporządkować się określonym procedurom. Procedury uzależnione są od posiadanego przez nich obywatelstwa. Jeśli są oni także obywatelami EU/EOG/EFTA to objęci są ustawodawstwem EOG tzn. rejestrują się i otrzymują poświadczenie rejestracji. Jeśli są oni obywatelami krajów spoza EU/EOG/EFTA, muszą ubiegać się o kartę pobytu.

Zdolność do utrzymania rodziny i zapewnienia mieszkania

Aby Twoja rodzina otrzymała zezwolenie na łącznie rodzin, wymagane jest, abyś Ty, jako osoba zamieszkała w Norwegii mógł/a zapewnić utrzymanie członkom rodziny ubiegającym  się o zezwolenie. W przypadku niektórych członków rodziny wymagane jest także, aby osoba mieszkająca w Norwegii mogła zapewnić mieszkanie.

Kogo uważa się za bliskiego członka rodziny:

 • Małżonka/-ę lub zarejestrowanego partnera tej samej płci
 • Konkubina/-ę przez okres dwóch lat
 • Dzieci w wieku poniżej 18 roku życia
 • Również niektórzy inni członkowie rodziny mogą uzyskać pozwolenie na pobyt w Norwegii:
 • Konkubin/-a osoby zamieszkałej w Norwegii,
 • posiadający/-a lub oczekujący/-a wspólnego dziecka, pomimo że strony żyły w konkubinacie krócej niż przez 2 lata
 • Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo z osobą zamieszkałą w Norwegii, w przeciągu 6 miesięcy po wjeździe do Norwegii
 • Samotna matka lub ojciec w wieku powyżej 60 lat, nie posiadająca/-y bliskiej rodziny w kraju ojczystym
 • Dziecko w wieku powyżej 18 lat, niezamężne/nieżonate, na utrzymaniu, nie posiadające opiekunów w kraju ojczystym, lub wymagające opieki specjalnej.
 • Rodzeństwo (nie przyrodnie) w wieku poniżej 18- ego roku życia, nie posiadające matki, ojca lub innego opiekuna w kraju ojczystym, lub w innym kraju.

PIERWSZY RAZ STARASZ SIĘ O POZWOLENIE

 • Umowa o pracę (Umowa o pracę musi być podpisana zarówno przez pracownika jak i pracodawcę.)
 • Ważny paszport lub dowód osobisty

POZWOLENIE Z TYTUŁU ŁĄCZENIA RODZIN

 • Dokument potwierdzający pokrewieństwo, np.:
  • Akt małżeństwa (na druku unijnym lub tłumaczony)
  • Akty urodzenia dzieci

Jeśli starasz się o pozwolenie dla dziecka z poprzedniego małżeństwa bądź jedno z rodziców pozostaje w Polsce potrzebne jest pisemne notarialne pozwolenie drugiego rodzica tłumaczone na język angielski lub norweski.

 • Ważne paszporty lub dowody osobiste

TWOJE POZWOLENIE WYGASŁO I STARASZ SIĘ O NOWE

 • Umowa o pracę (Umowa o pracę musi być podpisana zarówno przez pracownika jak i pracodawcę.)
 • Ważny paszport lub dowód osobisty
 • Stare pozwolenie z policji
 • Rozliczenia roczne z 5 ostatnich lat
Rozliczenia roczne należy mieć jedynie ze sobą w odpowiednim oddziale UDI.

W KAŻDYM PRZYPADKU WYMAGAMY INFORMACJI:

 • Aktualny adres zameldowania w Norwegii
 • Numer telefonu
 • Pierwsza data przyjazdu do Norwegii
 • Nazwa oraz numer organizacyjny pracodawcy

W każdym z przypadków po rejestracji elektronicznej należy się udać osobiście z komplet dokumentów do odpowiedniego dla swojej gminy oddziału UDI.

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj