Permittering to tymczasowa sytuacja, w której pracodawca nie jest w stanie zapewnić nam wynagrodzenia/pracy a jednocześnie nie chce nas zwalniać. Może mieć on charakter pełny (gdy całkowicie zwolnieni jesteśmy z obowiązku pracy) lub częściowy (gdy pracujemy na mniejszym etacie ).

 • Warunki otrzymania permitteringu są takie same jak przy dagpenger ( link ).
 • Podstawę wypłacanego świadczenia stanowią dochody brutto naliczane z ostatniego zamkniętego roku kalendarzowego lub z trzech ostatnich lat, w zależności od tego która opcja jest korzystniejsza. Wysokość wynosi 62,4% podstawy.
 • Wysokość zasiłku jest ustalana proporcjonalnie do liczby godzin wysłanych w karcie meldunkowej.
 • Świadczenie możesz otrzymywać przez okres do 30 tygodni na przestrzeni 18 miesięcy, o ile Twój wymiar godzin pracy został zredukowany co najmniej o 40 procent.

Wymagane dokumenty:

 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
 • Ostatnia umowa o prace *Jeżeli nie było umowy o stałym tygodniowym czasie pracy przez co najmniej sześć miesięcy przed redukcją czasu pracy, to należy udokumentować wszystkie stosunki pracy w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
 • Dokument upoważniający do rejestracji (zaświadczenie o permitteringu/ wypowiedzenie/ ustanie umowy)
 • CV w języku polskim lub norweskim (dla informacji pracowników biura  w celu wprowadzenia informacji do systemu NAV) *Jest to niezbędne do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych
 • Pin kody na aktualny numer personalny
 • Akt urodzenia dziecka/dzieci *Jeśli masz dzieci to należy Ci się również dodatek na każde dziecko w wysokości 17 kr dziennie. W tym przypadku proszę podać nr.personalny lub datę urodzenia dziecka.
 • Rozliczenia roczne od pracodawców za poprzedni rok kalendarzowy, tzw. lønns og trekkoppgave (w miesiącu styczniu może to być ostatni odcinek z wypłaty z roku poprzedniego) *NAV zasięga normalnie informacji o dochodach od władz podatkowych. W okresie od stycznia do połowy lutego należy udokumentować dochody za ubiegły rok przedkładając: Roczne zestawienie płac i zaliczek podatkowych (Lonns- og trekkoppgave).

NIEZBĘDNE INFORMACJE

 • Numer konta bankowego
 • Numer telefonu norweskiego
 • Adres norweski
 • Data rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj