Permittering to zasiłek skierowany do osób wysłanych na bezpłatny urlop z powodu braku pracy. Celem świadczenia jest zapewnienie środków na czas, kiedy pracodawca nie może zapewnić pracownikowi wynagrodzenia, nie chcąc jednocześnie go zwalniać. Komu i na jakich warunkach przysługuje? O tym poniżej!

Permittering w Norwegii

Permittering (ang. lay-off) jest popularną formą tymczasowej redukcji liczby pracowników, zwłaszcza w branżach szczególnie narażonych na przestoje w zamówieniach, takich jak branża rybna. W tej sytuacji, pracownik zostaje tymczasowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, który natomiast nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia mimo trwania zatrudnienia. Pracownikowi przysługuje w tym czasie prawo do starania się o zasiłek dla bezrobotnych (norw. dagpenger).

Warunki uzyskania permitteringu

Do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych na permitteringu, uprawnione są osoby, które:

 • wypracowały prawo do zasiłku, czyli minimalny dochód brutto (za poprzedzający rok kalendarzowy w wysokości minimum 1,5G lub za 3 ostatnie lata kalendarzowe minimum 3G),
 • są zatrudnione na umowę o pracę w Norwegii,
 • czas ich pracy uległ redukcji o minimum 50 %,
 • są zarejestrowane w NAV jako osoby poszukujące pracy,
 • regularnie, co 14 dni, wysyłają elektroniczne karty meldunkowe (norw. meldekort)
 • informujące o ich sytuacji życiowej,
 • aktywnie szukają pracy i zamieszczają CV w systemie NAV.

Warunki otrzymania permitteringu są takie same jak w przypadku dagpenger, zasiłku dla bezrobotnych. Urzędem, który zajmuje się rozpatrywaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest NAV, norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej.

Okres pobierania zasiłku i jego wysokość

Wysokość permiterringu obliczana jest a postawie dochodów brutto naliczanych z ostatniego roku kalendarzowego lub 3 ostatnich lat. Wysokość wynosi 62,4% podstawy. Świadczenie może być pobierane przez okres do 30 tygodni (52 tygodnie w przemyśle rybnym) w ciągu 18 miesięcy zatrudnienia u jednego pracodawcy.

Niezbędne dokumenty

Tymczasowy zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest w oparciu o wyżej wymienione warunki oraz prawidłowo wypełnione i przesłane do urzędu podanie o zasiłek dla bezrobotnych (norw. krav om dagpenger) wraz z załączoną odpowiednią dokumentacją:

 • umowę o pracę, potwierdzającą stosunek pracy osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • rejestrację pobytu w Norwegii (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse),
 • dokument potwierdzający prawo do zasiłku – zaświadczenie o permiterringu,
 • informację o karcie podatkowej (informasjon om skattekortet) – aktualnej za rok podatkowy, w którym dana osoba ubiega się o zasiłek,
 • rozliczenie podatkowe (lønns- og trekkoppgave) za ostatni rok kalendarzowy, określające wysokość zarobków w Norwegii za dany rok oraz wysokość pobranej zaliczki na podatek dochodowy,
 • odcinki z pensji za ostatnie 3 miesiące pracy,
 • kody MinID lub kod legitymacyjny z NAV, które są potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej w systemie NAV,
 • CV w języku polskim lub norweskim w celu wprowadzenia informacji do systemu NAV.
 • akt urodzenia dziecka/dzieci – osoby wnioskujące o zasiłek dla bezrobotnych i posiadające dzieci, mogą starać się o dodatek na każde dziecko z wysokości 17 NOK dziennie.

Czas oczekiwania na przyznanie zasiłku wynosi około 4 tygodni od chwili rejestracji jako osoba bezrobotna oraz złożenia podania o permittering wraz z dokumentacją do NAV.

Wymagane dokumenty:

 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
 • Ostatnia umowa o prace *Jeżeli nie było umowy o stałym tygodniowym czasie pracy przez co najmniej sześć miesięcy przed redukcją czasu pracy, to należy udokumentować wszystkie stosunki pracy w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
 • Dokument upoważniający do rejestracji (zaświadczenie o permitteringu/ wypowiedzenie/ ustanie umowy)
 • CV w języku polskim lub norweskim (dla informacji pracowników biura  w celu wprowadzenia informacji do systemu NAV) *Jest to niezbędne do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych
 • Pin kody na aktualny numer personalny
 • Akt urodzenia dziecka/dzieci *Jeśli masz dzieci to należy Ci się również dodatek na każde dziecko w wysokości 17 kr dziennie. W tym przypadku proszę podać nr.personalny lub datę urodzenia dziecka.
 • Rozliczenia roczne od pracodawców za poprzedni rok kalendarzowy, tzw. lønns og trekkoppgave (w miesiącu styczniu może to być ostatni odcinek z wypłaty z roku poprzedniego) *NAV zasięga normalnie informacji o dochodach od władz podatkowych. W okresie od stycznia do połowy lutego należy udokumentować dochody za ubiegły rok przedkładając: Roczne zestawienie płac i zaliczek podatkowych (Lonns- og trekkoppgave).

NIEZBĘDNE INFORMACJE

 • Numer konta bankowego
 • Numer telefonu norweskiego
 • Adres norweski
 • Data rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU