System uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych za granicą jest przeznaczony dla osób, które posiadają wyksztalcenie zawodowe z Polski i Niemiec.
W pierwszej kolejności systemem objęte zostały zawody:

 • Hydraulik
 • Cieśla
 • Betoniarz
 • Fryzjer
 • Wędliniarz
 • Murarz
 • Stolarz
 • Malarz
 • Szklarz
 • Stolarz meblowy
 • Tapicer
 • Wędliniarz/Masarz
 • Mechanik/monter maszyn i urządzeń przemysłowych

Aby móc uznać dane wyksztalcenie zawodowe z zagranicy za porównywalne z norweskim wyksztalceniem zawodowym musi ono odpowiadać poziomem i liczbą lat średniemu norweskiemu wyksztalceniu zawodowemu (videregående fag- og yrkesopplæring).

Musisz zatem spełnić poniższe warunki:

 • mieć ukończone wykształcenie,
 • wyksztalcenie powinno obejmować minimum 3 lata,
 • zawierać w sobie przynajmniej roczną praktyczną naukę zawodu.

NOKUT nie zatwierdza dyplomu mistrzowskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zwracamy uwagę, że za posługiwanie się fałszywymi dokumentami zostanie złożone zawiadomienie o przestępstwie.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej
 • Dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • Świadectwo czeladnicze

Technikum

 • Świadectwo ukończenia technikum (technikum zawodowego)
 • Dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 • Świadectwo ukończenia technikum (technikum zawodowego, uzupełniającego)
 • Świadectwo dojrzałości technikum

Szkoła Policealna

 • Dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

Dokumenty muszą być w języku norweskim lub angielskim i przetłumaczone za pośrednictwem tłumacza przysięgłego.

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj