Obywatele krajów EOG, którzy pracowali i stracili pracę w Norwegii mogą ubiegać się o norweski zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger).

Jeśli ubiegasz się o zasiłek dla bezrobotnych:

 • Twój czas pracy musiał zostać zredukowany co najmniej o 50%
 • Twój dochód brutto w poprzednim roku kalendarzowym wynosił co najmniej 1,5 kwoty bazowej G (140.451kr 2017r.) lub w trzech ostatnich latach kalendarzowych 3 kwoty bazowe G (280.902kr 2017r.)
 • Rzeczywiście poszukujesz pracy
 • Jako zasada główna nie możesz być uczniem szkoły lub studentem.
 • Mieszkasz lub przebywasz w Norwegii
 • Zarejestrowałeś się jako osoba poszukująca pracy pod adresem www.nav.no – lub stawiając się osobiście w miejscowym biurze NAV.
 • Złożyłeś odpowiedni wniosek załączając wszystkie niezbędne dokumenty.
 • Czas rozpatrywania wniosku to średnio 3-4 tygodnie od daty wpłynięcia wnioskuNaliczanie świadczenia rozpoczyna się czwartego dnia od daty elektronicznej rejestracji na stronie nav.no
 • Podstawę wypłacanego świadczenia stanowią dochody brutto naliczane z ostatniego zamkniętego roku kalendarzowego lub z trzech ostatnich lat, w zależności od tego która opcja jest korzystniejsza. Wysokość wynosi 62,4% podstawy.
 • W sytuacji kiedy sam dobrowolnie zrezygnowałeś z pracy  musisz się liczyć z tym, ze nie otrzymasz wypłaty świadczenia przez pierwsze 8 tygodni.

Długość okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych zależy od wysokości Twoich zarobków i wynosi odpowiednio:

 • 104 tygodni przy zarobkach brutto wynoszących co najmniej 2G (2017r. 187.268kr brutto)
 • 52 tygodni przy zarobkach brutto niższych niż 2G (2017r. 187.268kr brutto)

Wszystkie wnioski złożone od pierwszego lipca 2017 będą rozpatrywane na nowych zasadach. Zmiany dotyczą sposobu naliczania podstawy godzinowej podczas przebywania na świadczeniach dla bezrobotnych.

Dotychczas podstawę godzinowa naliczano na podstawie listy godzin z ostatnich 52 tygodni od daty złożenia wniosku. W tej sytuacji osoby, które przesuwały termin rejestracji i złożenia wniosku, pozostając jednoczenie bez pracy i bez zasiłku, zmniejszały liczbę godzin możliwa do przepracowania – ich czas pracy dozwolony na zasiłku, by nie zabrano im świadczenia, zmniejszał się.  Im dłużej zwlekali z rejestracją, tym krótsza była ich podstawa godzinowa.

Przykładowo:

Pan Jan pracował 37,5 godziny tygodniowo. Na zasiłek zarejestrował się po trzech miesiącach od ostatniego zatrudnienia. W związku z tym, może pracować na zasiłku tylko do ok. 28 godzin tygodniowo, jednocześnie tracąc prawo do pieniędzy z dagpenger za czas przepracowany. A dodatkowo po przekroczeniu 28 godzin będzie zmuszony dokonać aktualizacji zasiłku dla bezrobotnych (złożenia wniosku aktualizującego). Gdyby dokonał rejestracji zaraz po ustaniu zatrudnienia – dopuszczalna podstawa godzinowa na dagpenger wyniosłaby 37,5 godziny.

Nowe przepisy zmieniły sposób naliczania podstawy godzinowej na dagpenger na nasz plus. Od lipca każdy podstawa godzinowa przy rozpatrywaniu wniosku o dagpenger będzie obliczana od daty zakończenia stosunku pracy. W związku z tym, nawet jeśli będziemy oczekiwać z rejestracją na zasiłek kilka miesięcy to i tak podstawa godzinowa pracy na dagpenger będzie naliczana od daty ostatniego dnia zatrudnienia.

Wracając do naszego przykładu, czy Pan Jan zarejestruje się od razu czy też po 3 miesiącach, to i tak, wg nowych przepisów podstawa godzinowa będzie wynosiła 37,5 godziny.

Co więcej, czas pracy dotychczas był naliczany z ostatnich 52 tygodni, nowe przepisy wydłużają podstawę tą do 36 miesięcy.

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenia dla bezrobotnych przed 1 lipca, ale decyzje otrzymają dopiero po 1 lipca maja możliwość skontaktować się z NAV i poprosić o naliczenie podstawy godzinowej na nowo, wg nowych zasad.

Jeżeli uważasz, że decyzja jest błędna, możesz odwołać się od niej. Odwołanie musi być pisemne i należy je złożyć lub przesłać do Twojego miejscowego biura NAV jedocześnie pamiętając o regularnym wysyłaniu kart meldunkowych.

Deklarując poszukiwanie pracy w Polsce zasiłek norweski można przenieść na okres 3 miesięcy do Polski i pobierać tam jego równowartość. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wymagane dokumenty:

 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
 • Ostatnia umowa o prace *Jeżeli nie było umowy o stałym tygodniowym czasie pracy przez co najmniej sześć miesięcy przed redukcją czasu pracy, to należy udokumentować wszystkie stosunki pracy w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
 • Dokument upoważniający do rejestracji (zaświadczenie o permitteringu/ wypowiedzenie/ ustanie umowy)
 • CV w języku polskim lub norweskim (dla informacji pracowników biura  w celu wprowadzenia informacji do systemu NAV) *Jest to niezbędne do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych
 • Pin kody na aktualny numer personalny
 • Akt urodzenia dziecka/dzieci *Jeśli masz dzieci to należy Ci się również dodatek na każde dziecko w wysokości 17 kr dziennie. W tym przypadku proszę podać nr.personalny lub datę urodzenia dziecka.
 • Rozliczenia roczne od pracodawców za poprzedni rok kalendarzowy, tzw. lønns og trekkoppgave (w miesiącu styczniu może to być ostatni odcinek z wypłaty z roku poprzedniego) *NAV zasięga normalnie informacji o dochodach od władz podatkowych. W okresie od stycznia do połowy lutego należy udokumentować dochody za ubiegły rok przedkładając: Roczne zestawienie płac i zaliczek podatkowych (Lonns- og trekkoppgave).

NIEZBĘDNE INFORMACJE

 • Numer konta bankowego
 • Numer telefonu norweskiego
 • Adres norweski
 • Data rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy

FORMULARZ OD PRACODAWCY – dotyczy dagpenger 

(formularz w formie edytowalnej, więc po pobraniu na komputer możesz uzupełnić go bez drukowania i zapisać ponownie na komputerze)

FORMULARZ OD PRACODAWCY – dotyczy permittering

(formularz w formie edytowalnej, więc po pobraniu na komputer możesz uzupełnić go bez drukowania i zapisać ponownie na komputerze)

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj