Becikowe

Kobiety, które nie wypracowały sobie prawa do macierzyńskiego mają możliwość starać się o jednorazową zapomogę z tytułu narodzin dziecka.

Wynosi 63.140kr (2018r) i jest wypłacana jednorazowo na każde dziecko w okresie od 26 tygodnia ciąży i najpóźniej do 6 miesięcy po narodzinach dziecka.

Zapomogę jednorazową matka dziecka  możne pobrać również w sytuacji kiedy ojcu dziecka przysługuje zasiłek rodzicielski.

Kobiety uprawnione do stypendium porodowego Kasy Kredytowej otrzymują je w dodatku do zapomogi jednorazowej.

Poród domowy

Prawo do zasiłku w przypadku porodu domowego określone jest w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rozdz. 5. Przy porodzie domowym przysługuje jednorazowa zapomoga wynosząca 2 550 koron (2017). Wniosek należy złożyć do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
  • Karta ciążowa
  • Zaświadczenie od lekarza/ położnej potwierdzające wiek ciąży

* Wniosek można składać po 26 tygodniu ciąży

INFORMACJE

  • Numery personalne matki i ojca dziecka
  • Numer telefonu
  • Adres norweski
  • Data porodu

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj