Skip to main content

Becikowe (norw. engangsstønad) stanowi jednorazowy zasiłek przyznawany z okazji narodzin bądź adopcji dziecka w przypadku, gdy rodzic nie ma prawa do norweskiego zasiłku rodzicielskiego. Komu przysługuje becikowe? Jaka jest wysokość zasiłku? Czy ojciec dziecka ma prawo do becikowego? Jakie dokumenty należy złożyć, starając się o becikowe? Przedstawiamy szczegółowe informacje o becikowym w Norwegii.

 

Becikowe w Norwegii

Engangsstønad – becikowe to  rodzaj zasiłku, wypłacanego jednorazowo, z tytułu urodzenia dziecka lub jego adopcji. Jest korzystne rozwiązanie dla osób, które z uwagi na krótki okres pobytu w Norwegii, nie wypracowały jeszcze praca do wypłaty zasiłku rodzicielskiego (norw. foreldrepenger). Wysokość zapomogi wynosi 90.300 NOK i wypłacana jest ona po narodzinach dziecka lub adopcji. Kwota świadczenia jest wolna od podatku.

 

Warunki przyznania becikowego w Norwegii

Becikowe przysługuje matce, która:

 • jest członkiem systemu ubezpieczeń (norw. folketrygden) w chwili narodzin lub adopcji dziecka,
 • zaadoptowała dziecko, którego wiek nie przekracza 15 lat.

Jednorazową zapomogę matka może pobrać także wtedy, gdy ojcu dziecka przysługuje zasiłek rodzicielski. Co ważne, świadczenie nie przysługuje w przypadku przysposobienia dziecka współmałżonka. Nie należy się też ono matkom, które przebywają w Polsce, a ich mężowie pracują w Norwegii.

 

Becikowe a poród domowy

Przy porodzie domowym, matce przysługuje jednorazowa zapomoga wynosząca 2 550 koron.

 

Becikowe – kiedy należy się ojcu?

Ojciec dziecka może ubiegać się o przyznanie becikowego, gdy:

 • sprawuje pełną opiekę rodzicielską nad dzieckiem z powodu śmierci matki, która nie otrzymała zapomogi,
 • gdy  matka traci prawa rodzicielskie i ojciec zostaje jedynym prawnym opiekunem dziecka  – w tym przypadku zapomoga jest wypłacana ojcu nawet wtedy, jeśli matka otrzymała wcześniej becikowe,
 • jako samotny rodzic adoptuje dziecko poniżej 15 roku życia,
 •  jeśli w ciągu 53 tygodni po narodzinach dziecka ojcu przyznana zostaje pełna opieka rodzicielska (i jest on jedynym prawnym opiekunem dziecka).

 

Gdzie i kiedy ubiegać się becikowe?

Wniosek o przyznanie becikowego należy złożyć do NAV . Do wniosku należy załączyć:

 • akt urodzenia dziecka wraz z dokumentem poświadczającym pozwolenie na pobyt w Norwegii,
 • w przypadku adopcji  – dokument potwierdzający przejęcie opieki nad dzieckiem.

O przyznanie świadczenia można starać się się najwcześniej w 22 tygodniu ciąży, a najpóźniej do 6 miesięcy po porodzie lub adopcji.

 

Niezbędna dokumentacja

Podczas składania wniosku o becikowe wnioskujący rodzic zobowiązany jest do załączania następujących dokumentów:

 • pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii,
 • karty ciążowej  – zaświadczenia od lekarza potwierdzającego wiek ciąży,
 • akt urodzenia, jeśli dziecko już się urodziło.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
 • Karta ciążowa
 • Zaświadczenie od lekarza/ położnej potwierdzające wiek ciąży

* Wniosek można składać po 26 tygodniu ciąży

 

INFORMACJE

 

 • Numery personalne matki i ojca dziecka
 • Numer telefonu
 • Adres norweski
 • Data porodu

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU