Skip to main content

Dodatek mieszkaniowy (norw. Bostøtte) stanowi podstawowe świadczenie socjalne skierowane do osób mieszkających w Norwegii, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy? Ile wynosi i na jakich zasadach jest przyznawany? Od czego zależy jego wysokość? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy w poniższym artykule.

 

Dodatek mieszkaniowy w Norwegii

 

Bostøtte – dodatek (zasiłek) mieszkaniowy to forma pomocy skierowanej do osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, z uwagi na którą nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów mieszkaniowych w Norwegii. Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego przyznawana jest przez Husbanken, zaś sam wniosek o przyznanie należy złożyć do NAV – norweskiego Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej w gminie, która udziela pożyczki.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

 

Dodatek mieszkaniowy skierowany jest do osób ponoszących wysokie koszty utrzymania mieszkania. Do głównych kryteriów przyznania zasiłku należą:

 • miejsce zamieszkania,
 • liczba osób tworzących gospodarstwo domowe,
 • rodzaj mieszkania  – konieczne jest, by posiadało ono osobne wejście, toaletę, kuchnię i pomieszczenie do odpoczynku oraz nadawało się do całorocznego zamieszkania; wyjątek stanowią osoby zamieszkujące lokal użyczony przez gminę, które podlegają osobnym przepisom,
 • dochód  – pod uwagę brany jest zarówno dochód, jak i majątek osób żyjących w gospodarstwie domowym, sam zaś próg dochodowy ustalany jest przez „bank mieszkaniowy” i jest on indywidualny dla każdego regionu Norwegii (przykładowo dla Oslo górny limit dochodów w 2-osobowym gospodarstwie domowym wynosi 247 500 NOK).

O dodatek mieszkaniowy ubiegać mogą się osoby powyżej 18 r. ż. oraz niepełnoletnie, które posiadają już dzieci.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego

 

Wysokość zasiłku mieszkaniowego rozpatrywana jest indywidualnie i waha się w zależności od dochodów wnioskującego. Przyznany dodatek może być wykorzystany na kupno mieszkania, remont lub dostosowanie własnego mieszkania bądź refinansowanie kredytu, mającego umożliwić wnioskującemu pozostanie w obecnym mieszkaniu. Termin składania wniosku ubiega 25. dnia każdego miesiąca, zaś termin wypłacanego świadczenia następuje 20. dnia każdego miesiąca.

Wniosek o zasiłek mieszkaniowy wraz z tabelą maksymalnych dochodów kwalifikujących do przyznania zasiłku znaleźć można na stronie Husbanken.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • Kontrakt o wynajem mieszkania
 • Rozliczenie roczne za wcześniejszy rok.

 

INFORMACJE

 

 • Adres zameldowania w Norwegii
 • Numer telefonu
 • Numer konta bankowego
 • Numery personalne osoby składającej wniosek i jeśli dotyczy również członków rodziny (żony/ męża oraz dzieci do 18r..ż)

Zamieszkałych pod wspólnym adresem

 • z ilu osób składa się gospodarstwo domowe?
 • w jakiej gminie mieszkasz?
 • jaki dochód brutto Ty oraz osoby dzielące z Tobą gospodarstwo domowe osiągnęliście w ostatnim roku
 • rodzaj mieszkania (wynajmowane/własnościowe)

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU