Dodatek mieszkaniowy skierowany jest do osób będących w trudnej sytuacji materialnej, które posiadają wysokie koszty utrzymania mieszkania.

 • Główne kryteria, pozwalające wstępnie ustalić czy istnieje  sens starań o dodatek mieszkaniowy to przede wszystkim:
  • miejsce zamieszkania,
  • liczba osób składających się na gospodarstwo domowe,
  • rodzaj mieszkania,
  • dochód.
 • Ubiegać może się każdy powyżej 18r. ż. (wyjątek stanowią studenci oraz osoby w służbie wojskowej. W przypadku studentów odstępstwo od reguły stanowią:
  • student z dzieckiem/dziećmi,
  • student bez dzieci przebywający na praktyce,
 • Wymagania dotyczące mieszkania:
  • niezależny budynek/dom z osobnym wejściem,
  • posiada łazienkę , toaletę, kuchnie oraz pomieszczenie do odpoczynku,
  • Wyjątek stanowią osoby, którym mieszkanie użycza gmina.
 • Wymagania dotyczące dochodu:
  • pod uwagę brany jest dochód i majątek wszystkich osób żyjących w gospodarstwie domowym,
  • próg dochodowy jest ustalany przez „bank mieszkaniowy” i jest on  indywidualny dla każdego regionu Norwegii.
 • Na podstawę składa się z:
  • dochód brutto osiągnięty z pracy zarobkowej, emerytury, zasiłków, prowadzenia własnej firmy itp.
  • majątek, 65% wartości netto
  • dochody z wynajmu
  • dochody i majątki z zagranicy

Aktualnie termin składania wniosku ubiega 25. dnia każdego miesiąca. Natomiast  termin wypłacanego świadczenia następuje 20. dnia każdego miesiąca.

Wprowadzono również nowy sposób obliczania naszych dochodów względem progu jaki jest ustalony do otrzymania świadczenia. Dotychczas wysokość naszych dochodów ustalana była na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego. Od tego roku uległo to zmianie a nasz dochód jest kontrolowany z miesiąca na miesiąc. W tej sytuacji wysokość świadczenia będzie się wahała w zależności od wysokości naszych dochodów i nie jest powiedziane, że będzie to stała kwota.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kontrakt o wynajem mieszkania

INFORMACJE

 • Adres zameldowania w Norwegii
 • Numer telefonu
 • Numer konta bankowego
 • Numery personalne osoby składającej wniosek i jeśli dotyczy również członków rodziny (żony/ męża oraz dzieci do 18r..ż)

Zamieszkałych pod wspólnym adresem

 • z ilu osób składa się gospodarstwo domowe?
 • w jakiej gmienie mieszkasz?
 • jaki dochód brutto Ty oraz osoby dzielące z Toba gospodarstwo domowe osiągneliście w ostatnim roku
 • rodzaj mieszkania (wynajmowane/własnościowe)

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj