Przedszkole to rozwiązanie, z którego korzysta wiele rodzin mieszkających i pracujących w Norwegii. Zwłaszcza wtedy, gdy rodzice nie mogą liczyć na pomoc dziadków i chcą kontynuować karierę zawodową, posłanie dziecka do przedszkola może okazać się jedynym wyjściem. I choć w Norwegii nie funkcjonuje bezpłatna opieka przedszkolna, to rodzice mogą liczyć na dofinansowanie, przyznawane w przypadku osób o trudnej sytuacji materialnej. Komu i na jakich zasadach przysługuje dofinansowanie do przedszkola? O tym w poniższym artykule!

 

Dofinansowanie do przedszkola w Norwegii

 

Dotacja dla rodziców wysyłających dzieci do przedszkola finansowane są z gmin. Każda z nich we własnym zakresie decyduje o kwocie przeznaczonej na finansowanie przedszkoli.

 

Prawo do miejsca w przedszkolu

 

Prawo do miejsca w przedszkolu w gminie zamieszkania rodziny w Norwegii przysługuje dzieciom, które:

  • obchodzą swoje pierwsze urodziny przed sierpniem – mogą wtedy korzystać z przedszkola od sierpnia,
  • obchodzą swoje pierwsze urodziny we wrześniu bądź październiku – mogą korzystać z przedszkola po ukończenia pierwszego roku życia.

 

Warunki uzyskania dofinansowania do przedszkola

 

Głównym kryterium przyznawania dofinansowania do przedszkoli jest próg dochodowy, podzielony na 3 następujące grupy:

  • dochód powyżej 500 500 NOK brutto – rodziny o dochodzie na tym poziomie ponoszą koszty opłat za przedszkole w wysokości 2730 NOK (100 %),
  • dochód poniżej 500 500 NOK brutto – rodziny o dochodzie na tym poziomie powinny zapłacić za przedszkole maksymalnie 6 % od dochodów brutto w ciągu całego roku,
  • dochód poniżej 428 000 NOK brutto – rodziny o dochodzie na tym poziomie mają prawo do skorzystania z 20 godzin darmowego przedszkola dla swoich dzieci.

Rodzice ponoszą koszty przedszkola przez 11 miesięcy w roku kalendarzowym. Bezpłatnym miesiącem jest lipiec.

 

Dofinansowanie do przedszkola a liczba dzieci

 

Na sporą pomoc mogą liczyć zwłaszcza rodzice więcej niż dwójki dzieci. W ich przypadku, bez względu na dochody gospodarstwa domowego, rodzina wielodzietna może skorzystać z obniżonej stawki opłat za przedszkole. I tak, w zależności od liczby dzieci:

  • przy dwójki dzieci – za drugie dziecko zapłacimy 70 % pełnej kwoty (pierwsze 100 %),
  • przy trójce i więcej dzieci – za trzecie i każde kolejne dziecko zapłacimy 50 % pełnej kwoty opłat.

 

Koszty wyżywienia w przedszkolu

Do kosztów przedszkole rodzice doliczyć muszą również koszty wyżywienia dziecka, na które również można otrzymać dofinansowanie. Cena posiłków zależy od tego, co wchodzi w ich skład i tak:

  • śniadanie, lunche, owoce i napój – 350 NOK miesięcznie,
  • śniadanie, owoce i napój – 300 NOK miesięcznie.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

– kody do logowania
– rozliczenia roczne
– adres zamieszkania w Norwegii
– numer telefonu
– nazwa przedszkola
– adres przedszkola
– na jaki procent dziecko uczęszcza do przedszkola

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU