Skip to main content

Przedszkole to rozwiązanie, z którego korzysta wiele rodzin mieszkających i pracujących w Norwegii.  Choć w Norwegii nie funkcjonuje bezpłatna opieka przedszkolna, to rodzice mogą liczyć na dofinansowanie, przyznawane w przypadku osób o trudnej sytuacji materialnej. Komu i na jakich zasadach przysługuje dofinansowanie do przedszkola? O tym w poniższym artykule!

 

Dofinansowanie do przedszkola w Norwegii

 

Dotacja dla rodziców wysyłających dzieci do przedszkola wypłacana jest przez  gminę. Każda z nich we własnym zakresie decyduje o kwocie przeznaczonej na finansowanie przedszkoli.

 

Prawo do miejsca w przedszkolu

 

Prawo do miejsca w przedszkolu w gminie zamieszkania rodziny w Norwegii przysługuje dzieciom, które:

  • obchodzą swoje pierwsze urodziny przed sierpniem – mogą wtedy korzystać z przedszkola od sierpnia,
  • obchodzą swoje pierwsze urodziny we wrześniu bądź październiku – mogą korzystać z przedszkola po ukończenia pierwszego roku życia.

 

Warunki uzyskania dofinansowania do przedszkola

 

Głównym kryterium przyznawania dofinansowania do przedszkoli jest próg dochodowy, rodziny których wspólny dochód brutto nie przekracza 548 500kr maja prawo do powyższych świadczeń.

Roczne opłaty za przedszkole nie powinny przekraczać 6% dochodu brutto gospodarstwa domowego.

Dodatkowo rodziny o niskich dochodach mogą wnioskować o 20 bezpłatnych godzin w przedszkolu.

Rodzice ponoszą koszty przedszkola przez 11 miesięcy w roku kalendarzowym. Bezpłatnym miesiącem jest lipiec.

 

Dofinansowanie do przedszkola a liczba dzieci

Na sporą pomoc mogą liczyć zwłaszcza rodzice więcej niż dwójki dzieci. W ich przypadku, bez względu na dochody gospodarstwa domowego, rodzina wielodzietna może skorzystać z obniżonej stawki opłat za przedszkole. I tak, w zależności od liczby dzieci:

  • przy dwójce dzieci – za drugie dziecko zapłacimy 70 % pełnej kwoty (pierwsze 100 %),
  • przy trójce i więcej dzieci – za trzecie i każde kolejne dziecko zapłacimy 50 % pełnej kwoty opłat.

 

Koszty wyżywienia w przedszkolu

Do kosztów przedszkola, rodzice doliczyć muszą również koszty wyżywienia dziecka, na które nie można otrzymać dofinansowania. Cena posiłków zależy od tego, co wchodzi w ich skład.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

– kody do logowania
– rozliczenia roczne
– adres zamieszkania w Norwegii
– numer telefonu
– nazwa przedszkola
– adres przedszkola
– na jaki procent dziecko uczęszcza do przedszkola

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU