Zasiłek macierzyński/ tacierzyński/ rodzicielski ma na celu zabezpieczenie dochodów rodziców po urodzeniu lub adopcji dziecka.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest:

 • Dochód brutto minimum połowę stopy G (tj. 2017r 46.817kr) osiągnięty na przestrzeni 6 miesięcy z ostatnich dziesięciu miesięcy.
 • Do podstawy dochodu brutto ze stosunku pracy zalicza się również dochód z:
  • świadczenia chorobowe / sykepenger ,
  • świadczenia rodzicielskie / foreldrepenger,
  • świadczenia macierzyńskie / svangerskapspenger,
  • świadczenia opieki nad chorym dzieckiem / omsorgspenger ,
  • świadczenia dla bezrobotnych / dagpenger,
  • świadczenia rehabilitacyjne / arbeidsavklaringspenger.
  • Uprzedni stosunek pracy z innego kraju EOG może również zostać do tego okresu zaliczony.
 • Zasiłek rodzicielski wypłaca się przez 49 tygodni w 100% lub przez 59 tygodni w wymiarze 80%.
 • Matka może rozpocząć okres zasiłkowy najwcześniej 12 tygodni przed porodem
Podział okresu zasiłkowego
3 tygodnie przed i 6 tygodni po urodzeniu jest zarezerwowane dla matkiOjciec nie może rozpocząć swojego okresu zasiłkowego w tym czasie. (Istnieją wyjątki od tego punktu)
10 tygodni są zarezerwowane dla matki (w tym 6 tygodni obowiązkowych dla matki bezpośrednio po porodzie plus 4 tygodnie do wykorzystania wg własnego uznania)Nie ma żadnych wymogów co do aktywności zawodowej ojca, jeśli matka pobiera urlop macierzyński. W tym okresie matka, jeśli chce, może pobierać zasiłek rodzicielski do wysokości 50 procent w połączeniu z pracą w niepełnym wymiarze.
10 tygodni są zarezerwowane dla ojca

* Jeśli ojciec nie wykorzysta urlopu ojcowskiego, tygodnie te wygasną. Istnieją odstępstwa od tej reguły.

Nie ma żadnych wymogów co do aktywności zawodowej matki, jeśli ojciec pobiera urlop ojcowski. W tym okresie matka, jeśli chce, może pobierać zasiłek rodzicielski do wysokości 50 procent w połączeniu z pracą w niepełnym wymiarze.
26 tygodni  (100%)  lub 36 tygodni (80%) jest to okres do podziału między rodziców wg ich własnego uznaniaNie mogą sprawować razem dziennej opieki, jedno z nich:

– idzie do pracy lub

– podejmuje zatwierdzone państwowo kształcenie w pełnym wymiarze lub

– łączy pracę i zatwierdzone ustawowo kształcenie w taki sposób, że aktywności te w sumie składają się na pełny wymiar.

* Jeśli matka pracuje w niepełnym wymiarze (mniej niż 75 procent), ojciec ma prawo do zasiłku rodzicielskiego odpowiadającego wymiarowi pracy matki. Jeśli matka pracuje na przykład w wymiarze 60 procent etatu, ojciec może pobrać 60 procent zasiłku rodzicielskiego.

 

Odroczenie okresu pobierania zasiłku rodzicielskiego:

Okres zasiłkowy urlopu rodzicielskiego jest zasadniczo spójny. W niektórych przypadkach może jednak zostać odroczony/ przeniesiony (np. możesz przerwać pobieranie świadczenia z powodu powrotu do pracy na 1 miesiąc). Zasiłek rodzicielski należy jednak pobrać w ciągu trzech lat od porodu lub przejęcia opieki nad dzieckiem.

Świadczenie może zostać odroczone za pomocą:

 1. Urlop wypoczynkowZasiłek rodzicielski może zostać odroczony, jeśli rodzice korzystają z należnego urlopu wypoczynkowego. Po zakończeniu urlopu należy niezwłocznie rozpocząć pozostałą część okresu zasiłkowego. Można też odłożyć urlop wypoczynkowy do momentu zakończenia urlopu rodzicielskiego. Zatrudnieni nabywają prawa do wynagrodzenia urlopowego za okres urlopu rodzicielskiego za pierwsze 12 tygodni okresu zasiłkowego w przypadku wyboru pełnego wynagrodzenia lub za 15 tygodni przy wyborze niepełnego wynagrodzenia w kolejnym roku urlopowym.
 2. Praca w pełnym wymiarze  Okres zasiłkowy rodzicielski może zostać odroczony, jeśli osoba pobierająca zasiłek rodzicielski pracuje zarobkowo na pełny etat. Zarówno matka jak i ojciec może odroczyć pobór zasiłku. Aby otrzymać zgodę na odroczenie zasiłku, musi on być uprzednio pobierany przez sześć tygodni. Prawo ojca do zasiłku rodzicielskiego nie zarezerwowanego dla ojca zależne jest od działalności matki po porodzie lub przejęciu opieki nad dzieckiem. Oznacza to, iż matka również nie może zostać w domu podczas odroczenia ojca. W przypadku odroczenia obowiązkowego urlopu ojcowskiego lub w przypadku odroczenia na okres po upływie więcej niż jednego roku od narodzin dziecka lub przejęcia opieki, brak wymogów co do aktywności matki. Okres pracy na pełny etat musi zostać udokumentowany poprzez zawarcie pisemnej umowy z pracodawcą.
 3. Choroba Jeśli osoba pobierająca zasiłek z powodu choroby lub urazu jest całkowicie zależna od pomocy innych przy dziecku lub jest hospitalizowana, okres pobierania zasiłku można odroczyć. Potrzebę taką należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim. Okres zasiłkowy może zostać odroczony również w przypadku hospitalizacji dziecka. Sytuacja taka może mieć miejsce np. jeśli dziecko urodziło się za wcześnie. W takich przypadkach może zaistnieć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.
 4. Stopniowanie zasiłku rodzicielskiego Istnieje możliwość połączenia pracy w niepełnym wymiarze z niepełnym (stopniowanym) zasiłkiem rodzicielskim. Umożliwia to rozpoczęcie pracy przed upływem normalnego okresu zasiłkowego bez utraty praw do zasiłku rodzicielskiego. Warunkiem jest przedłożenie pisemnej umowy z pracodawcą o pracę w niepełnym wymiarze oraz podjęcie zasiłku rodzicielskiego w ciągu trzech lat od porodu lub przejęcia opieki nad dzieckiem. Z wyjątkiem trzech tygodni przed i sześciu tygodni po porodzie, zasiłek może być wykorzystywany stopniowo.

Gdy o świadczenie matka / ojciec przebywający na terenie Norwegii:

 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
 • Karta ciążowa
 • Umowa o pracę
 • Rozliczenie roczne
 • Ostatnie odcinki z wypłaty
 • Zaświadczenie od lekarza/ położnej potwierdzające wiek ciąży / akt urodzenia dziecka

* Wniosek można składać / otrzymać świadczenie najwcześniej na 12 tygodni przed terminem a najpóźniej 3 tygodnie przed terminem

Gdy starasz się o świadczenie, gdy matka dziecka przebywa na terenie Polski i nie wypracowała prawa do świadczenia na terenie Norwegii

 • Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii
 • Umowa o pracę osoby składającej wniosek
 • Akt małżeństwa na druku unijnym lub tłumaczony
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z żoną i dzieckiem tłumaczone na język angielski lub norweski
 • Umowa o pracę żony tłumaczona na język angielski lub norweski
 • Zaświadczenie od pracodawcy żony z informacją na jaką wysokość etatu jest zatrudniona, na jaki okres oraz czy ma zaplanowany urlop. tłumaczona na język angielski lub norweski
 • Zaświadczenie z ZUS /KRUS o niepobieraniu świadczeń na terenie polski
 • Akt urodzenia dziecka na druku unijnym lub tłumaczony

INFORMACJE

 • Numery personalne
 • Numer telefonu
 • Adres norweski
 • Data porodu
 • Informacje nt. zatrudnienia
 • Data rozpoczęcia pobierania świadczenia

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj