Składając dokumenty do Urzędów Norweskich należy pamiętać aby były one na drukach unijnych bądź tłumaczone na język angielski lub norweski.

 

Zlecając tłumaczenie dokumentów, warto wiedzieć ile zapłacimy za tłumaczenie. W większości przypadków otrzymamy ofertę za stronę przeliczeniową.

 

Czym zatem jest strona przeliczeniowa ?

 

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, potocznie zwanych przysięgłymi, rozliczenie następuje co 1125 znaków ze spacjami i jest to tak zwana strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego. Liczba ta została ustalona przez ministerstwo sprawiedliwości i zapisana jest w ustawie o wynagrodzeniu za czynności tłumacza przysięgłego. Dlatego też wszystkie biura tłumaczeń traktują 1125 znaków ze spacjami jako stronę przeliczeniową. Nawiasem mówiąc – pisząc, “znaki ze spacjami” mam na myśli każdy użyty przycisk na klawiaturze powstały w procesie tłumaczenia, czyli każda litera, spacja, przecinek czy też dwukropek. Liczbę znaków można sprawdzić np. w programie Microsoft Word – menu Narzędzia/ Statystyka wyrazów.

 

Dlaczego liczba fizycznych stron dokumentu różni się od liczby stron rozliczeniowych?

 

Wynika to właśnie z różnej liczby znaków. Dla lepszego zrozumienia – proszę sprawdzić ile znaków pisanych czcionką nr 22 a ile znaków pisanych czcionką nr 6 mieści się na jednej „stronie”.