Zasiłek opiekuńczy jest to świadczenie przyznawane na dzieci w wieku od 13 do 23 miesiąca życia. Jednym z  warunków otrzymania świadczenia jest niekorzystanie przez dziecko z przedszkola w pełnym wymiarze.

 

Przepisy dotyczące świadczeń opiekuńczych uległy zmianom od 1 lipca 2017. Aktualnie przepisy i prawo do świadczenia uzależnione są również od tego, gdzie przebywa rodzina.

 1. Jeśli mieszkasz razem z rodziną w Norwegii masz prawo do świadczenia pod warunkiem:
  1. Jeśli cała rodzina przebywa w Norwegii powyżej 12 miesięcy, posiada pozwolenie na pobyt tutaj oraz jest zarejestrowana w rejestrze ludności.
  2. Jeśli pochodzisz z jednego z krajów EOG* oraz przebywasz na terenie Norwegii poniżej 12 miesięcy musisz potwierdzić 5-letnie członkostwo w systemie ubezpieczenia społecznego w krajach EOG*.
 2. Jeśli jesteś pracownikiem polskiego pochodzenia (lub pochodzącym z innego kraju EOG*) pracujesz w Norwegii, ale Twoja rodzina na stałe przebywa w innym kraju EOG* masz prawo do świadczenia pod warunkiem:
  1. Drugi rodzic, który mieszka w kraju rodzinnym (należącym do EOG*) pracuje, ma swoją działalność, bądź pobiera świadczenia dla bezrobotnych, opłaca KRUS – w pierwszej kolejności ma prawo do świadczenia ze swojego kraju rodzinnego. Norwegia wypłaca jedynie różnice.
  2. Drugi rodzic, który mieszka w kraju rodzinnym (należącym do EOG*) nie pracuje, nie ma swojej działalności, nie pobiera świadczenia dla bezrobotnych, nie opłaca KRUS – w pierwszej kolejności ma prawo do świadczenia z Norwegii. Kraj rodzinny wypłaca jedynie różnice wypłaca jedynie różnice.
 3. Jeśli jesteś pracownikiem oddelegowanym z jednego z krajów EOG* do Norwegii masz prawo do świadczenia pod warunkiem:
  1. Jeśli Twój pracodawca z EOG* oddelegował Cię do pracy w Norwegii nie masz prawa do świadczenia z Norwegii, ponieważ twój pracodawca jest zarejestrowany w Twoim kraju i tam należysz do systemu ubezpieczenia społecznego
  2. Jeśli drugi rodzic i dziecko przebywają w Norwegii, pracują tam i żyją na stałe to automatycznie są członkami ubezpieczenia społecznego w Norwegii. Jesteś uprawniony do świadczenia nawet, jeśli twój pobyt jest krótszy niż 12 miesięcy. Zakłada się, że oboje, ty i drugi rodzic jesteście członkami świadczeń rodzinnych w swoim kraju (EOG*) przez ostatnich 5 lat.

* EOG- Europejski Obszar Gospodarczy do którego należy min. Polska.

Zasiłek ten można jedynie odzyskać  maksymalnie 3 miesiące wstecz od daty złożenia wniosku a jego wysokość  zależy od wieku dziecka oraz od czasu jaki spędza ono w przedszkolu.

Odpowiednio wynosi:

Czas dziecka spędzony w przedszkolu Wysokość wypłacanego zasiłku  w procentach Wysokość wypłacanego zasiłku dziecko w wieku 13 – 23 miesiąca 
1. Dziecko nie chodzi do przedszkola100 %7.500 kr /  miesiąc
2. Dziecko przebywa w przedszkolu do 19 godzin tygodniowo50 %3.750 kr /  miesiąc
3. Dziecko przebywa w przedszkolu powyżej 20 godzin tygodniowo 0 0

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Akty urodzenia dzieci (na druku unijnym lub tłumaczony na język angielski lub norweski)
 • Akt małżeństwa aktualny – ważny trzy miesiące (na druku unijnym lub tłumaczony na język angielski lub norweski)
 • Kopię wszystkich umów o pracę/ decyzji o dagpenger/ sykepenger – potwierdzających okres zatrudnienia za jaki ma być wypłacony zasiłek  rodzinny
 • Kopie rozliczeń rocznych (tzw. lønns og trekkoppgave ) za wszystkie lata za jakie ma być wypłacony zasilek rodzinny
 • Kopia pozwolenia z policji
 • Kopie paszportów członków rodziny, których dotyczy składany wniosek

W przypadku kiedy dziecko/ cała rodzina przebywa w Norwegii potrzebne są pozwolenia dziecka/ całej rodziny

 • Odcinki z wypłaty z trzech ostatnich miesięcy roku bieżącego

Osoby, których dochód roczny wynosi poniżej 200 000 kr brutto proszone  są o dostarczenie odcinków z wypłaty za cały rok

 • Zaświadczenie z przedszkola, informujące, że dziecko nie-uczęszcza do przedszkola (tłumaczone na język angielski lub norweski)

INFORMACJE

 • Adres zameldowania polski i norweski
 • Numer personalny

Jeżeli dziecko/ cała rodzina przebywa w Norwegii wymagane są numery personalne dziecka/ całej rodziny

 • Numer telefonu osoby składającej wniosek
 • Numer telefonu współmałżonka/-ki Numer konta bankowego

Może być to konto norweskie lub polskie (w przypadku polskiego należy podać dokładną nazwę, adres banku oraz numer IBAN i SWIFT)

 • Numery PESEL członków rodziny, których dotyczy składany wniosek

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj