Jest to zwykły zasiłek rodzinny, który możesz otrzymać miesiąc po urodzeniu się dziecka lub miesiąc po rozpoczęciu pracy w Norwegii. Jeżeli dziecko zostanie urodzone w Norwegii a rodzice są zarejestrowani  w rejestrze ludności norweskiej to zasiłek rodzinny z reguły zostanie przyznany automatycznie.

Zasiłek rodzinny otrzymuje się do miesiąca przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia. Jeżeli jesteś obywatelem innego kraju EOG i pracujesz w Norwegii, a rodzina mieszka w kraju ojczystym, możesz być uprawniony do zasiłku rodzinnego na podstawie szczególnych przepisów obowiązujących pomiędzy krajem norweskim a polskim. Miej na uwadze, że pierwszeństwo wypłaty świadczenia ma kraj,  w którym przebywa dziecko.

 • Zasiłek wynosi  970nok miesięcznie na dziecko.
 • Może być wypłacany regularnie co miesiąc lub jednorazowo łącznie za okres kilku miesięcy / uzależnione jest to od NAV
 • Zasiłek ten można odzyskać maksymalnie trzy lata wstecz od daty złożenia wniosku.

Jeśli jesteś samotnie wychowującym rodzicem, wówczas możesz starać się o rozszerzony zasiłek rodzinny a wysokość wypłacanego zasiłku jest wyższa.

Barnetrygd a rodzinne 500+ 

Wraz z wejściem w życie wypłaty świadczenia 500+ w Polsce zmianom uległy sposoby wypłaty rodzinnego / barnetrygd w Norwegii.Krajem mającym pierwszeństwo wypłaty świadczenia rodzinnego jest zwykle kraj, w którym przebywa dziecko. Wówczas w pierwszej kolejności składasz wniosek o rodzinne w kraju rodzinnym a następnie w Norwegii. Dotychczas było tak, że zasiłek w Polsce był niedostępny dla dzieci, których rodzice pracowali za granica ze względu na niespełniony próg dochodowy. Jednak od kwietnia 2016 po wejściu w życie świadczenia 500+ sposób wypłaty rodzinnego w Norwegii uległ zmianie, ponieważ świadczenia rodzinne w Polsce są wyższe niż w Norwegii i zmniejszyły się wymogi związane z otrzymaniem ich.

Na dzień dzisiejszy mamy dwie sytuacje rozwiązujące problem tego kto jest odpowiedzialny za wypłatę rodzinnego dla naszych dzieci. Najłatwiej będzie opisać je na przykładzie. A mianowicie:

Przykład 1

Pani Kasia mieszka i ma własne dochody w Polsce wraz z dwójką dzieci a jej mąż pracuje w Norwegii. W takiej sytuacji rodzina ma prawo do pobierania świadczenia 500+ w Polsce na jedno dziecko a na drugie dziecko otrzyma obniżone świadczenia rodzinne w Norwegii.

Przykład 2

Pani Kasia nie ma dochodów i mieszka wraz z dwójką dzieci w Polsce a jej mąż pracuje w Norwegii. W takiej sytuacji rodzina ma prawo do pobierania świadczeń rodzinnych na doje dzieci w Norwegii. Jeśli chodzi o kwestie pomniejszonego rodzinnego wspomnianą w pierwszym przykładzie – wynika ona z wysokości rodzinnego jakie nam przysługuje w Polsce. Jeśli w Norwegii zasiłek na dwoje dzieci wynosi 1940kr miesięcznie a w Polsce otrzymujemy już 500zł na jedno dziecko to Norwegia wypłaci nam jedynie różnice miedzy kwota 1940kr a 500 zł biorąc pod uwagę aktualny kurs walut.

OSOBA STARAJĄCA SIĘ O ZASIŁEK PO RAZ PIERWSZY / OSOBA AKTUALIZUJĄCA WNIOSEK BEZ PROŚBY NAV

 • Akty urodzenia dzieci (na druku unijnym lub tłumaczony na język angielski lub norweski)
 • Akt małżeństwa aktualny – ważny trzy miesiące (na druku unijnym lub tłumaczony na język angielski lub norweski)
 • Kopię wszystkich umów o pracę/ decyzji o dagpenger/ sykepenger – potwierdzających okres zatrudnienia za jaki ma być wypłacony zasiłek rodzinny
 • Kopie rozliczen rocznych (tzw. lønns og trekkoppgave ) za wszystkie lata za jakie ma być wypłacony zasilek rodzinny
 • Kopia pozwolenia z policji *W przypadku kiedy dziecko/ cała rodzina przebywa w Norwegii potrzebne są pozwolenia dziecka/ całej rodziny
 • Kopia odcinków z wypłaty potwierdzających okres zatrudnienia za jaki ma być wypłacony zasiłek rodzinny

OSOBA AKTUALIZUJĄCA WNIOSEK NA PROŚBĘ NAV W OKREŚLONYM TERMINIE 

 • Kopię aktualnej umowy o pracę / zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy / decyzji z NAV o dagpenger / sykepenger
 • Kopie rozliczen rocznych (tzw. lønns og trekkoppgave ) za wszystkie lata za jakie ma być wypłacony zasilek rodzinny
 • Odcinki z wypłaty z trzech ostatnich miesięcy bieżącego roku

INFORMACJE

 • Adres zameldowania polski i norweski
 • Numer personalny *Jeżeli dziecko/ cała rodzina przebywa w Norwegii wymagane są numery personalne dziecka/ całej rodziny
 • Numer telefonu osoby składającej wniosek
 • Numer telefonu współmałżonka/-ki
 • Numer konta bankowego *Może być to konto norweskie lub polskie (w przypadku polskiego należy podać dokładną nazwę, adres banku oraz numer IBAN i SWIFT) 
 • Numery PESEL wszystkich członków rodziny, których dotyczy składany wniosek

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj