Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do usług zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu w innym kraju należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii. W momencie gdy pokazujesz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jesteś uprawniony do niezbędnych zabiegów medycznych w kraju pobytu na takich samych zasadach jak jego mieszkańcy tzn. płacisz takie same opłaty.

Głównym warunkiem otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych oraz posiadanie norweskiego obywatelstwa, lub obywatelstwa innego kraju należącego do Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest plastikowa i przypomina zwykłą kartę płatniczą. Jeśli jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych i przebywasz tymczasowo w innym kraju należącym do EOG lub w Szwajcarii, to powinieneś/powinnaś mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Europejskie Ubezpieczenie Zdrowotne obejmuje także członków rodziny, czyli małżonkę/małżonka oraz dzieci do lat 25. Mają oni prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego niezależnie od obywatelstwa i członkostwa w systemie ubezpieczeń społecznych, jednak muszą być zarejestrowani w Norweskim Rejestrze Ludności. Jeśli Twoja rodzina nie jest w rejestrze Ludności Norweskiej nadal możesz ubiegać się o ubezpieczenie dla nich za pomocą druku E106. ( Więcej na ten temat przeczytasz w zakładce “Ubezpieczenie E106” )

Każdy członek rodziny musi posiadać własną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta jest ważna przez okres trzech lat, o ile warunki przyznania tej karty wciąż są spełnione. Posiadacz karty zobowiązany jest zgłosić wszelkie zmiany, które mogą mieć wpływ na prawo posługiwania się kartą.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Dostęp do systemu Helfo za pośrednictwem Bank Id/ Min id

INFORMACJE

  • Numer personalny

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj