Jeśli jesteś członkiem norweskiego ubezpieczenia, jako pracownik norweskiego pracodawcy i obywatel Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ty i twoi członkowie rodziny macie prawo do ubezpieczenia norweskiego.

 • Formularz E 106 daje prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w każdej publicznej służbie zdrowia w innym kraju EOG. W przypadku Polski stajemy się członkiem EKUZ.
 • Formularz zgłoszeniowy E106 jest wysyłany do HELFO za granicą, (odpowiednikiem HELFO w Polsce jest Narodowy Fundusz zdrowia / NFZ ).

Jeśli chcesz skorzystać z norweskiego ubezpieczenia pamiętaj, że nie można posiadać podwójnego ubezpieczenia, więc jeśli ty lub twoja rodzina korzystacie z ubezpieczenia w Polsce musicie się zadeklarować, które ubezpieczenie wybieracie

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Umowa o pracę
 • Potwierdzenie od pracodawcy o dalszym zatrudnieniu   jeżeli umowa jest starsza niż rok
 • pozwolenie z policji
 • skan dowodu lub paszportu osoby składającej wniosek

INFORMACJE

 • Imie i nazwisko
 • Numer personalny
 • Numer telefonu
 • Adres norweski i polski
 • Dane członków rodzinny którzy maja być dopisani do ubezpieczenia imiona i nazwiska + numer pesel

FORMULARZ ZLECENIA

(formularz w formie edytowalnej, więc po pobraniu na komputer możesz uzupełnić go bez drukowania i zapisać ponownie na komputerze)

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj