• Warunkiem otrzymania zasiłku jest zatrudnienie min 4 tygodnie przed zachorowaniem oraz min dochodów 1/2G (2017r. 46.817)
  • Zasiłek chorobowy może być przyznany maksymalnie na 52 tygodnie.
  • Choroba musi być udokumentowana oświadczeniem własnym lub zwolnieniem lekarskim.
  • Zasiłek chorobowy jest wypłacany od pierwszego dnia nieobecności w pracy z powodu choroby. Przez pierwsze 16 dni kalendarzowych zasiłek chorobowy wypłaca Twój pracodawca, następnie wypłaty przejmuje norweski system ubezpieczeń społecznych, czyli  NAV.
  • Podstawę rozliczenia zasiłku chorobowego ustala się przede wszystkim na podstawie dochodów za ostatnie cztery tygodnie przed data rozpoczęcia niezdolności do pracy zgodnie ze zwolnieniem lekarskim – w przeliczeniu na dochód roczny. Podstawa rozliczenia zasiłku chorobowego nie może przekraczać sześciokrotnej sumy kwoty bazowej G (2017r. 93.634).

Lekarz decyduje o tym, czy wydać zwolnienie całkowite (100%), czy też częściowe. Możesz np. otrzymać zwolnienie 50%, i pracować 50% normalnego czasu pracy. Pracodawca ma obowiązek odpowiednio dostosować pracę oraz sprawować  nadzór w okresie zwolnienia. Można także rozważać zastosowanie aktywnego zwolnienia chorobowego lub innych środków zaradczych z NAV.

Zasiłek chorobowy jest wypłacany na podstawie zwolnienia chorobowego. Lekarz wystawiając zwolnienie chorobowe wystawia je w trzech wersjach. Odpowiednio każde z nich należy przedstawić dla odpowiedniej instytucji:

  • część  B należy zachować dla siebie
  • część C należy dostarczyć pracodawcy
  • część D należy uzupełnić oraz dostarczyć do NAV (tę część dostarczamy pod warunkiem, że zwolnienie jest na okres dłuższy niż 16 dni)

Własne oświadczenie o niezdolności do pracy

Jako pracownik masz prawo do składania oświadczenia własnego. Oznacza to, że nie musisz przedłożyć pracodawcy zwolnienia lekarskiego, lecz sam możesz zgłosić niezdolność do pracy z powodu choroby.

Z reguły oświadczenie własne można stosować na okres do 3 dni kalendarzowych. Po upływie 3 dni musisz przedłożyć zwolnienie lekarskie. Oświadczenie własne można przedłożyć do czterech razy w ciągu roku.

Uprawnienia do przedłożenia oświadczenia własnego nabywasz po 2 miesiącach pracy u danego pracodawcy.

Przepisy dotyczące stosowania oświadczenia własnego mogą być zróżnicowane. Aby dowiedzieć się o tym, jak się je stosuje w Twoim miejscu pracy, skontaktuj się z pracodawcą.

Dziecko w szpitalu

Dziecko ma prawo do towarzystwa przynajmniej jednego ze swoich krewnych podczas całego pobytu w szpitalu. Krewni muszą otrzymać wyżywienie oraz nocleg w szpitalu. Dziecko może przyjmować gości w dowolnym momencie, również poza godzinami odwiedzin.

Jeśli szpital wzywa krewnych z przyczyn medycznych, ubezpieczenie społeczne pokrywa koszty dojazdu osoby, która towarzyszy dziecku w drodze do i ze szpitala przy okazji przyjęcia i wypisu.

Szpital ma za zadanie stworzyć dziecku warunki do zabawy i aktywności. Dzieci w wieku szkolnym mają prawo do nauki podczas pobytu w szpitalu.

Dzieci i ich krewni mają prawo do zrozumiałej informacji na temat choroby oraz odbywanego leczenia.

Dokumenty wymagane do realizacji usługi określane są indywidualnie. Opisz nam swoją sytuacje a my przedstawimy Ci listę wymaganych dokumentów.

UPOWAŻNIENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Drukuj