Skip to main content

25 czerwca – Pierwsza tura skatteoppjør

Pierwsza tura wystawienia rozliczeń głównych skatteoppjør  przez urząd podatkowy.

Data

25 cze 2019

Czas

Cały dzień
QR Code