Skip to main content

25 października – Trzecia tura skatteoppjør

Trzecia tura wystawienia rozliczeń głównych skatteoppjør  przez urząd podatkowy.

Skatteetaten podaje do wiadomości ostateczne rozliczenia (skatteoppjør) za dany rok rozliczeniowy.

Data

25 paź 2019

Czas

Cały dzień
QR Code