Skip to main content

Barnetrygd

Dobra informacja ?

Już od 1 września 2020 roku  zasiłek rodzinny na dzieci w wieku poniżej 6 lat zostanie zwiększony z kwoty 1054 koron do 1354 koron miesięcznie.

Jeśli masz dzieci w wieku poniżej 6 lat, otrzymasz dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 300 koron miesięcznie na każde posiadane dziecko, które nie ukończyło 6 lat.

Nav nie będzie wysyłał dodatkowych informacji w tej sprawie.

Dodatek będzie wypłacany do miesiąca przed ukończeniem przez dziecko 6 lat włącznie.

Większość osób otrzyma we wrześniu zasiłek na dziecko już według nowej stawki.

Jeśli nie otrzymasz dodatku we wrześniu, otrzymasz wyrównanie w październiku.

 

W momencie kiedy dziecko ukończy 6 rok życia zasiłek zostanie zmniejszony do kwoty 1054 koron miesięcznie.